Alenearbejde regler

De vigtigste regler om arbejdsmiljø. Det gælder fx arbejdet med klienter, der er kendt for voldelig adfærd over for . Se hvordan du skal bruge arbejdsmiljøloven og din arbejdspladsvurdering til at træffe de rette forholdsregler, så alene-arbejde kan foregå forsvarligt. Hvis det er nødvendigt, at du arbejder alene, skal arbejdet tilrettelægges, så der ikke kan opstå farlige situationer.

Læs mere om alenearbejde her.

Ved alenearbejde skærpes kravene til sikkerhed og forebyggelse, så medarbejderen ikke udsættes for unødig risiko i arbejdet. Hvis den ansatte går alene, og dette kan medføre en særlig fare for den pågældende, skal arbejdet tilrettelægges således, at denne fare imødegås. Det kan være i hel bogstavelig forstan at man er alene på en arbejdsopgave eller er alene i bygningen. Alenearbejde betyder, at man er alene på arbejdet.

Selv om man har kontakt med de mennesker, man arbejder for, har man måske . Denne pjece beskriver, hvordan virksomheder- ne skal anvende arbejdsmiljølovens regler og deres arbejdspladsvurdering til at træffe for- holdsregler, så alene-arbejde kan foregå forsvar- ligt, samt hvilke arbejdsopgaver, man ikke må. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde ofte beskrives som et problem i branchen. Vejledning om alenearbejde ”.

Nogle arbejdsopgaver stiller særlige krav til viden og overblik ved håndtering af vanskelige eller farlige situationer. Disse krav øges, hvis man er alene om ansva- ret. Den ansatte må kun arbejde alene, når det ikke medfører særlig fare for den pågældende. Særlig fare er risiko for f. En fjerdedel arbejder alene mere end halvdelen af deres arbejdsdag. Vi_passer_osse_paa_os_selv.

Der er ikke faste regler for, hvordan en sikkerhedsorganisation skal opbyg-. Om alenearbejde er psykisk belastende . Henvisning til arbejdsmiljølovgivningens regler om arbejdsgiverens pligter er. Hvad kan vi gøre for at sikre et godt arbejds- miljø ved alenearbejde på apoteket?

Rengøring uden for åbningstid. Børn og unge skal have grundig oplæring og instruktion, og der skal føres effektivt tilsyn af en person over år. Find spørgsmål og svar vedr. Man er nødt til at prioritere, når man står alene med mange børn: Skal jeg tage dén, dén eller dén, der græder?

Regler for alenearbejde. Du må ikke arbejde alene. I bagerbutikker, kiosker, grillbarer, videobutik- ker, netcaféer, servicestationer, butikker, eller i andre butikker, der ligger i et isoleret område uden almindelig færdsel.