Betjeningsvejledning tachograf

Vi har samlet en række instruktions-videoer, som guider jer igennem diverse funktioner på tachografen. Digital tachograf – DTCO. Download af Siemens VDO tachograf.

Indlæsning af start- og slutland i Siemens VDO. Indtastning af rejsetid eller andet arbejde i Siemens VDO tachograf før overtagelse af køretøjet.

Trucker Emil fortæller hvordan man indstiller en VDO Tachograf om fra sommertid til vintertid. Politiets vejledning om brug af kontrolapparater (analog fartskriver og digital tachograf ). Færdselsstyrelsens vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen. Justitsministeriets bekendtgørelse om køre- og hviletid.

Når man tænker tilbage på den debat der har været omkring hvorfor det var i orden at den gamle tachograf stjal køretid i forhold til den oprindelige betegnelse af køretid (Rulletid) kan man nu kun. Uanset hvilken tachograf din lastbil er udstyret med er mit råd:. Her finder du installationsvejledninger på VDO Produkter og installationsforslag til ny-montering af fartskriver.

Installationsvejledninger for køretøjer.

Her vil du kunne finde installationsvejledninger. Manuelle indtastninger (UTC-tid). Alle tidsdata i det digitale kontrolapparat registreres i UTC-tid (United Time Coordination (Greenwich- tid)). Foretages registrering i lokalti er der tale om ukorrekt betjening af kontrolapparatet. Det betyder, at der ved . Desuden er der oplysninger om, hvordan aktiviteterne registreres.

Inden du begynder at køre – Oplysninger om den mest hyppige betjening af fartskriveren. Ved isætning af kortet – Beskriver, hvordan man . Forudprogrammering af alle kendte og driftsmæssigt nødvendige og juridisk påkrævede parametre. Monterings- og funktionstest.

Hvis en chauffør ikke har et gyldigt førerkort, må et køretøj med DF ikke føres, da dette strider mod EU lovgivning. Hvis det kort bortkommer, bliver stjålet eller bliver defekt, kan der opnås en midlertidig tilladelse til at køre uden kort for en kortere periode. Chauffører bør kontakte myndighederne direkte for at få afklaret en. Hvis du har en ældre Tachograf skal du manuelt indstille sommertid og vintertid. Jeg skulle for første gang bruge tachograf her i mandags, men synes ikke rigtig at jeg er så gode venner med at bruge tachografer sååå er der nogen som.

Ny vejledning om køre- og hviletid. Reglerne er ikke ændret for håndværkerbiler.

Udgangspunktet er fortsat, at kørsel med et køretøj, som inklusiv påhængskøretøj er indregistreret til over ton, er omfattet af . Virksomheden skal planlægge transporterne, så reglerne kan overholdes. Ligeledes skal virksomheden give chaufførerne de nødven- dige instrukser om reglerne samt holde øje me at reglerne overholdes. Transportvirk- somheden er ansvarlig for de overtrædelser, som chaufførerne begår. Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne. Forseelsen – førerens ukorrekte betjening af kontrolapparatet.

Tolerancer og sanktioner.