Bilskrotning

Den som har ett bilskrotningsföretag måste vara godkänd (auktoriserad) av länsstyrelsen i det län där verksamheten främst ska finnas. Vi kontrollerar att anläggningen uppfyller kommunens miljökrav och att den som ansöker har bygglov för anläggningen och tillstånd till verksamheten. Reglerna för bilskrotning finns i . Letar du efter information om bilskrotning , skrotningspremie eller bilskrotar i Sverige? Här guidar vi dig till allt som har med bilskrotning att göra!

Skrot eller demontering?

Oavsett om du letar efter begagnade reservdelar till din bil, eller vill lämna in din gamla bil för återvinning kan vi hjälpa dig. Dagens regler innebär att en illegal bilskrotning endast är straffbar om den bedrivs yrkesmässig, men det är svårt för en kommun att bevisa att en illegal verksamhet bedrivs yrkesmässigt. Därför föreslår vi att ordet ”yrkesmässighet” tas bort. Det skulle underlätta för kommunerna att ingripa mot illegala bilskrotar. Vi har återvinning för såväl bilar och tunga fordon som vitvaror och metall.

Betalning sker genom betalkort eller kontant. Bilskrotning och fragmentering på våra anläggningar. Ingen fara, vi skickar reservdelen till dig. Måndagar – Fredagar: 8-18.

Nya regler för bilskrotning. Systemet med skrotningsavgifter och premier försvinner och bilskrotningsfonden avvecklas. När din bil tjänat ut ska du lämna den till en auktoriserad bilskrot.

De auktoriserade bilskrotarna tar emot och hanterar bilarna på ett miljöriktigt sätt. Här kommer snart den nya hemsidan för Mötteruds Bilskrot ! Hur används ordet bilskrotning ? Men bilskrotning är numera förenat med sådana miljökrav att det kräver stora investeringar. Tänk på detta när du vill skrota din gamla bil. Om du behöver skrota din bil skall du ta kontakt med en auktoriserad bilskrotare.

Lämna inte bort din bil till någon annan som inte kan avregistrera bilen. Då kommer du fortfarande att stå som ägare till den i fordonsregistret och är skyldig att betala en årlig . Nya EU-krav på bilskrotning. Men fortfarande är det många bilar som inte ens kommer till skroten.

På Stena Recycling finns en jättelik kvarn som är sista anhalten för många bilar. Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i utformningen av regler för skrotning och omhändertagande av uttjänta bilar bör beakta möjligheten att ägna sig åt fordons- och motorhobby.