Bly i maling forbud

Før i tiden var det populært at bruge maling som indeholdt bly. Men støv fra blyholdig maling er sundhedsskadeligt, og derfor skal du være særlig opmærksom, inden du går i gang med at slibe væggene ned. Er din dagligstue falmet eller er køkkenvæggen farvet af mados, så har du måske planer om . Bly og andre tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.

Fx er bly et grundstof og forekommer derfor naturligt.

Men blyholdig maling har været anvendt som grunder eller som egentlig malerbehandling på grund af sin høje dækningsevne og . Det vurderes å innføre forbud i REACH-regelverket mot blyforbindelser brukt som stabilisatorer i PVC og forbud mot blyhagl, annen blyammunisjon og blysøkker til fisking. Avløpsslam (grense): Forskrift om gjødselvarer mv. Blyhagl ( forbud bruksområder), visse forbindelser i maling ( forbud ):Forskrift om . Bly er et tungt, bløtt og formbart metall. I tillegg er metallisk bly motstandsdyktig mot rust.

Flere blyforbindelser brukes i glasurer til for eksempel keramikk og som fargestoff og rustbeskyttelsesmiddel i maling. Blyforbindelser brukes også som fargestoff og for å stabilisere kjemiske forbindelser i .

Blykonsentrasjonen i blod har sunket kraftig de siste tretti årene som følge av forbud mot bly i bensin, hermetikkbokser og maling , og den er fortsatt synkende. Median blykonsentrasjon i blod fra . I en ny bekendtgørelse, som miljø- og energiminister Svend Auken netop har underskrevet, vil det i de kommende år blive forbudt at bruge kemiske forbindelser af bly i blandt andet plast, smøremidler, maling og flere andre produkter. Nogle af forbudene gælder allerede fra 1. Bly optræder i byggeriet i form af såkaldt me- tallisk bly ( bly i ren form), og som blyfor- bindelser i andre materialer, eksempelvis i maling og plast. For at bly kan håndteres.

Tabel1: Oversigt over kendte forekomster af bly i byggeriet og regler om forbud , jf. Metallet har hatt stor betydning for utviklingen av samfunnet vårt. I industrien har bly spilt en rolle i gruvearbei metallsmelting, tradisjonell trykkeriteknologi, batteriproduksjon, plastproduksjon og fremstilling av blyholdig maling. Blyets giftighet og kjemiske . Disse forbud er med til at forhindre fremtidig udledning og ophobning af bly i mennesker og miljø. Blyhvidt kan kendes ved at det lidt grålighvid med tiden og derudover se den kendte t element.

E under eller mellem flere lag maling uden bly. Derfor bør man teste en malingsskal for bly , hvor alle lag er repræsenteret. Filosofien bag produktreguleringen og den danske blybekendtgørelse er at den . Bly kan spredes til miljøet, hvis fx maling med blyindhold ikke fjernes fra byggeaffaldet, inden det nedknuses, og som følge af dette kan det ophobes gennem fødekæden.

Særlig regulering om bly.

Foto: Georg Mathisen, Maleren BESKYTTET: Trine Wanvik tar arbeidsmiljøet på alvor når hun fjerner blyholdig maling. Etter Bispehaugen-prosjektet har Trondheim eiendom innarbeidet rutiner for håndtering av bly i eldre bygninger. Dels som metallisk bly (fx inddækninger), dels som blyforbindelser (fx som pigmenter). Både blyhvidt og brunrød blymønje blev før i tiden anvendt som pigmenter i stor udstrækning. Arbejde med blyholdige produkter, herunder afrensning af blyholdig maling.

Blycarbonater og blysulfater som stoffer eller som bestanddele i kemiske produkter beregnet til maling omfattet af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. Forbud mod import og salg. Kemiske forbindelser af bly. Import og salg af produkter, der . Takket være sine unikke egenskaber har bly gennem århundreder været anvendt i maling , vandrør, lodninger såvel som tagdækninger og taginddækninger.

Imidlertid har bly vist sig som et giftigt tungmetal, der ikke er biologisk nedbrydeligt. Du kan rekvirere en undersøgelse for bly på kontaktoplysningerne nederst på siden, eller læse om mulighederne for selv at udtage og indsende en prøve til .