Brinell hårdhed tabel

Forskellige typer af hårdhedsmålinger. Enheden er ikke angivet. Hårdheden er målt efter Janka-metoden. Men jo højere tal, jo hårdere træsort.

Ved et materiales hårdhed forstår man dets modstand imo at et andet og hårdere materiale trænger ind i det.

Rockwell-hårdhedsmetoden. Vickers- hårdhedsmetoden. Man måler et metals hårdhed ved at presse en hård genstand ned i metallet med en bestemt kraft. Den fordybning der efterlades i metallet kan måles og give en talværdi for hårdheden. Der findes flere standardiserede målinger der angiver hvordan målingen skal udføres og stiller specielle krav til måleudstyret.

Man finder dette ved at trykke et meget hårdt legeme ind i metallet og opmåle det efterladte indtryk. Der er forskel på, hvor hårdt træ er.

Læs her hvorfor og hvad det betyder. Test af slitage (Taber). Proteco Natura og Proteco Hardwax Oil (se tabel ovenfor). TICOR kan skabes, se tabel på næste side.

Omregninger af hårdhedsværdier efter denne tabel er kun tilnærmelsesvis rigtig. Brinell -testen er en nem måde at. Bemærk, at tabel reelt kun gælder hærdet og anløbet eller normaliseret stål. Bærbare varianter af laboratoriemetoder.

HV-til mikroskopisk analyse. Overflade hårdhed af et materiale er en funktionel specifikation defineret til at have en god holdbarhed af det mekaniske system, en ubetydelig slid. Der kan være tale oDansk standard. Forholdet mellem hårdhed og trækstyrke ved metal.

Værdierne i parentes er ikke anvendt i praksis. Ved en langsom afkølingshastighed ændres stålets hårdhed. Måleresultatet findes ved . Kalibrering af hårdhedsprøvemaskiner, hårdhedsmålere.

Omfatter ikke verifikation af indtrængningslegemet. Robinie haardttrae – Robinia pseudoacasia L. Mekaniske egenskaber for små knastfrie prøver med træfugt: Trækstyrke i fiberretningen, 1Mpa. Nord-Lock skive hårdheds tabel. Elasticitetsmodul i fiberretningen, 10.

Nedenstående tabel giver en oversigt over materialernes hårdhed i forbindelse med tøris- blæsning: Materiale. Gods- tykkelse(2) mm fra til. Trækbrudstyrke for påstøbt prøvestav. Forventede mindsteværdier i godset3.

Se foregående tabel vedrørende godstykkelse. De angivne modulværdier er Eo værdier målt ved .