Brunata aflæsning enheder

Det vil sige, at vi aflæser målerne for at se, hvor mange enheder den enkelte beboer har forbrugt. Prisen per enhed varierer fra år til år, da prisen afhænger af både det samlede aflæste forbrug og udgiften fra værket. Hvilken type aflæsning sker hos mig? Som beboer undrer du dig måske over hvordan regnskabet udregnes.

Find ud af hvad én enhed koster, og få svar på dine andre spørgsmål her. Hvordan kan jeg kontrollere måleraflæsningen?

Hvorfor er der forskel på opgørelsen af enheder på kvitteringen for årsaflæsningen og på varmeregnskabet? Aflæsning af målere i bygningen. Bruges den samme måler på både små og store radiatorer?

Hvornår bliver min forbrugsudgift opgjort? Men du kommer ikke til at betale mere end . På denne opdager jeg, at der står at koldvandsmåleren har brugt enheder og er gået i stå! Ringer derfor ind til kundeservice med det samme. Bliver mødt af en vildt sur og vrissen medarbejder, som .

Dansk typegodkendelse iht. Systembeskriveise TS 27. Brunatas elektroniske varmefordelingsmåler. Varmeforbruget måles i enheder Og regnes sam – men i et tællevaerk.

Her får jeg at vide at jeg har en defekt måler på en radiator, og derfor er mit forbrug skønnet ud fra sidste års aflæsning. Nu er humlen i det hele bare at jeg har placeret en stor sofa foran den pågældende radiator, og aldrig har haft den i brug! Jeg får en kvittering hvor der står jeg har brugt x antal enheder. Men jeg har boet i lejligheden siden 1. Hvad nu hvis nogen topisolerer i en ejerforening, og andre ikke gør.

Kan man tjene sin investering hjem som forventet. Skal faktorerne for udsat beliggenhed ændres ? Hvorfor spørger målerfirmaerne altid om varmeanlæggenes driftsdata inden de sætter målere op. Hvad er risikoen hvis man oplyser forkerte data, og hvem . Displayet skifter mellem visninger: 1. Information om displayet på. Måleren er enkel at aflæse.

Det kræver ingen tryk på knapper, og via.

Definition: SMART Metering. En SMART måler er en digital enhed , der registrerer mængden af ​​elektricitet, varme eller gas, du bruger, og sender disse oplysninger til dit forsyningsselskab. Fjernaflæsning af målere.

Optuna H varmeenergimåler. Driftsdage og fejltimer. Forbrugt varmeenergi i kWh,.

Honorar for aflæsning og regnskab, er baseret på daglig on-line fjernaflæsning, licens for WebMon og årlig udarbejdelse af standard varmeregnskab til det nævnte antal lejemål.