Cop faktor varmepumpe

Steen Kramer, Energinet. COP er en forkortelse af Coefficient Of Performance. En COP værdi på fortæller således, at for hver kWh strøm, som du tilfører din varmepumpe , vil varmepumpen levere kWh varme.

Selve udregningen af den enkelte . SCOP erstatter det tidligere COP.

Husk, at målingen foretages ved en forholdsvis høj udendørstemperatur, og at en varmepumpe , som har en god virkningsgrad ved 7°C, kan have en dårligere . Det kan være en jungle at bevæge sig rundt på markedet, for at finde den mest effektive varmepumpe eller jordvarmeanlæg, da der er mange forskellige værdier som bliver brugt til at måle effektiviteten. Nogle af de mest kendte er COP , SCOP, SEER og energimærket, der alle er mærkater der kan have en indflydelse på din. En varmepumpe bruger strøm til at varme vandet i jordvarmeanlægget, men den leverer to til fem gange mere varme, end den bruger strøm.

Forskellen hedder varmepumpens effektfaktor eller COP – faktor. COP (Coefficient Of Performance) er en indikator for virkningsgraden på en varmepunpe. Det betyder, at jo højere COP faktor der opgives .

Hvad er COP -tal og hvorfor er det så vigtigt at vide noget om? Læs mere om COP -tal på BedreByg. Hvis du vil beregne, hvor meget el din varmepumpe bruger i løbet af hele fyringssæsonen, kan du ikke bruge COP -faktoren, men derimod den såkaldte årsnormfaktor, som er en gennemsnitlig COP – faktor for hele året.

Her er der taget højde for temperatursvingningerne over året og årsnormfaktoren er således et udtryk for . Det er viktig å merke seg at COP verdien kan variere veldig mye ut fra temperatur. Indtil nu har man som forbruger kun haft en såkaldt nominel COP -værdi . COP står for Coefficient Of Performance og angir effektiviteten til varmepumpen. Tkold = -°C og Tvarm = °C. Med stempelkompressor baserede varmepumper er det almindeligt med en faktor til 3. Denne faktor kaldes også varmepumpens effektivitet.

Eksempelvis er sammensætningen af oliefyr og varmepumpe et hybridanlæg. Varmegenvinding: Et begreb, der dækker over genanvendelse af varmeenergi. Brugsvandsvarmepumper og boligventilationsvarmepumper anvender varmegenvinding. En luft-til-vand varmepumpe bruges i byggerier, som har vandbåret fordeling af varme fx gennem XXX.

På dansk kalder vi det for varmefaktor.

En meget vigtig faktor er den såkaldte COP værdi, ( kW ind = varmeeffekt ud ) Normalt for lavpris varmepumperne er COP værdien ca. Når prisen på olie og naturgas er mere end det halve af prisen på el, så svarer det til, at en varmepumpe med en COP – faktor på laver billigere varme end et oliefyr eller gasfyr. Alle gode og godkendte pumper har en COP -værdi på over 4. Det vil også sige, at en god varmepumpe er billigere end olie, naturgas, bioolie, . I fx jordvarme skal energien veksles flere gange. Temperatur i varmepumpe -7° C. Typisk falder COP 2- pr.

Termiske tab – tab i varmevekslere . Når du vurderer å kjøpe eller bytte varmepumpe , er noen begreper ekstra viktige for valgene du skal ta. Dette kalles også COP – faktor (coefficient of performance ) eller varmefaktor.