Danmark inflationsudvikling

Sorter alfabetisk, Markér alle, Afmarkér alle. Nettoprisindekset belyser forbrugerprisudviklingen friholdt for ændringer i afgifter og tilskud. Datagrundlaget er det samme som. Markant højere inflation i EU end i Danmark.

Inflationen i Danmark var i december pct. EU (pct.) og procentpoint lavere end gennemsnittet i euroområdet (pct.).

The inflation rate is based upon the consumer price index (CPI). I år bliver der dog også rigelig plads til reallønsfremgang til de danske forbrugere. Til gavn for både forbrugerne og opsvinget som helhed. Vi skal dog nok nyde den relativt lave inflation , mens vi . Consumer price in Denmark increased 0. Bliv klogere på inflation i Danmark her.

Det ses således, at der både under og efter 1. Statistikbanken Priser og forbrug. Det overrasker Niels Rønholt, cheføkonom i Jyske Bank, at forbrugerpriserne ikke steg mere, skriver han i en kommentar.

Det er den største fart i år. Foreløbig er inflationen i Danmark dog uændret, da januar også bød på en stigning i inflationen på . De danske forbrugerpriser steg i juni med pct. Ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News var der ventet en årsstigningstakt på pct. Den meget lave inflation har været godt nyt for de danske forbrugere, der fortsat nyder godt af, at priserne stiger . I samfundsøkonomien forsøger man, så vidt muligt med alle mulige økonomiske kneb at holde inflation på et lavt niveau.

Normalt ligger inflationen i Danmark på 1- , men i de seneste år, har inflationen været meget lav, pga. Da jeg voksede op, var inflation , det vil sige prisudviklingen, noget, som man snakkede om. Dengang steg priserne meget fra år til år. Stabile priser er en afgørende forudsætning for en velfungerende markedsøkonomi, og perioder med høj inflation har både i Danmark og i andre lande været forbundet med store samfundsøkonomiske om- kostninger.

Ikke mindst fordi høj inflation typisk følges af større varia- bilitet. Hvis der er inflation i et lan betyder det, at økonomiens prisniveau er stigende. Det betyder at landets varer og tjenester progressionelt bliver dyrere og dyrere. Det var især energipriserne, der trak inflationen op, via både benzin, el og fjernvarme. Tøjpriserne trækker stadig meget ne idet tøj og sko er procent billigere end for et år siden.

Vi regner me at det er begyndelsen på lidt højere . The consumer price index rose 1. That matched the July pace, but was 0. FRED: Downloa graph, and track economic data.

Den danske prisudvikling stiger for meget i forhold til de øvrige EU-lande. Det viser den seneste opgørelse fra EUs statistikkontor i Luxembourg, Eurostat. Søgning på “ inflation ” i Den Danske Ordbog.

Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk.