Dieseltanke regler

Ved transport af dieselolie og andet farligt gods er der en række regler , der skal overholdes. Reglerne er komplicerede, derfor går vi ikke her i dybden med reglerne, men giver blot en kort introduktion. Må kun transporteres i tom stand. Miljøstyrelsen har med virkning fra den 1. Bekendtgørelsen rummer desu- den nye differienterende regler om sløjfning af olietanke, som tager hensyn til kvaliteten af olietanken, .

Herunder finder du links til relevante love og regler indenfor bekendgørelser for fyringsolie- og dieseltanke , håndtering af brandfarlige væsker , klassifikation af eksplostionsfarlige områder, ADR koventionen og transport af farligt gods. Siden vil løbende blive opdateret, når der foretages lovmæssige . Lettere at forstå regler for brændstof-transport til entreprenørmaskiner på byggepladser. Med virkning fra den 15.

Forsvarsministe- riets bekendtgørelse nr. Beredskabsstyrel- sens bekendtgørelse nr. Der gælder andre regler for benzin.

Svovlsyre: Kørsel til egen gyllevogn på egen mark er tilladt uden uddannelse. Højere mængde kræver ADR-certifikat. For de fleste tanktyper træder kravet i kraft pr.

Indretning af tankplads. Krav til belægning og ud- formning af mindre tankplads. Belægningen på arealet skal være uigennemtrængelig for de stoffer der håndteres for at forebygge nedsivning af olie- produkter til jorden. Pladsens areal skal begrænses mest muligt dels for at begræn- se mængden af . Alle diesel tanke skal godkendes og trykprøves hver måned.

Så vi kan sørge for kontrol af jeres diesel tanke i henholdt til alle gældende IBC regler. Herudover tilbyder vi al almindelig service af diverse. Har I en ældre, udendørs dieseltank?

Kender I reglerne for vedligehold af dieseltanke ? Ved I, at fordi jeres tank har en levetid på år eller derover, betyder det ikke at den ikke skal vedligeholdes? Læs mere her: af Atek – part of Coromatic Group. AddThis Sharing Buttons.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail Se evt. Dieseltanke – stål side Dieseltanke. En almindelig entreprenør er ofte undtaget for de normale regler for transport af farligt gods.

Det gælder, hvis følgende betingelser er opfyldt samtidig: Produkterne skal anvendes i forbindelse med eget (personligt) brug på byggepladsen. Nedenstående ses link på bekendgørelser inden for fyringsolie- og dieseltanke , transport af farligt gods, håndtering af brandfarlige væsker samt installationsvejledningen fra Dansk Energi Brancheforeningen på stål og plasttanke, samt jordtanke. Du vil her på denne side kunne blive opdateret, når der . En IBC tank er en tank, der er godkendt til transport, og tanken anvendes som regel til opbevaring og distribution af dieselolie fra produktioner. Tanken skal på alle måder behandles under udstukne love og regler. Ring gerne, hvis du ønsker mere information om enten vores ADR tank eller IBC tank.

Oplysninger om olietanke er registreret i Bygge- og Boligregi- stret (BBR). Anlæg må ikke nedgraves eller på anden måde anbringes under eller så tæt ved . Det er bestemt, at alle oplysninger om olie- tanke skal være digitale. Det betyder, at din(e) nuværende olietank(e) samt olietanke, der tidligere har været i brug. I disse tider med trusler om alverdens økonomiske ulykker hvis man ikke overholder gældende regler ,er jeg ved at gennemgå mine egne forhold lidt mere.

Så jeg mener det er meget fornuftig at sætte sig ind i reglerne og få styr på sine dieseltanke og olietønder m. Entreprenører gør klogt i at sørge for, at de mobile dieseltanke , entreprenørtanke , der bruges til at transportere dieselolie ud til maskinerne på byggepladserne, lever op til de tekniske krav i henhold til ADR-konventionen. Konventionen tankestreg bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods trådte i kraft .