En cylinder

I dette afsnit ser vi på hvordan man regner overfladearealet og rumfanget af en cylinder. Cylindernes endeflader er parallelle og er cirkelformede. Cylinderen kaldes ret hvis den krumme overflade står vinkelret på endefladerne.

En ret cylinder kan konstrueres ud fra et rektangel. Retvinklet og skævvinklet cylinder. I en retvinklet cylinder står den krumme overflade vinkelret på endefladerne.

En skævvinklet cylinder er en cylinder , hvor endefladerne er parallelle, men hvor vinklen imellem den krumme flade og endefladerne ikke er grader. Emnet Cylinder fortsætter: Ret – . Overfladeareal af cylinder er den samlede overflade på den tredimensionelle figur cylinder. Således minder begrebet overfladeareal i rumgeometri om omkr. Rumfang af cylinder er et mål for, hvor meget en cylinder fylder i rummet og er derfor en del af det matematiske hovedemne rumgeometri.

Her skal man beregne rumfang af mange former for objekter – heriblandt en cylinder. Det er dog ikke alle, der ved hvad en cylinder er. Her er det en aflang form, der er . En cylinder har eksempelvis samme form som en toiletrulle.

Hvordan beregner man overflader på en cylinder ? Det kan du finde ud af her samt blive klogere på hvad cylindere er for noget. Søgning på “ cylinder ” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Antal liter i en cylinder. Diameter og meter langt.

Vi beregner rumfanget af en cylinder. Bøjning af cylinder , Ental, Flertal. Ubestemt, Bestemt, Ubestemt, Bestemt. Höjden h är lika med avståndet mellan de båda basytorna.

Basytan har formen av en cirkel med radien r, så vi använder oss av formeln för en cirkels area för att beräkna basarean. Volymen av en rak, cirkulär cylinder kan vi beräkna så här:. Bogen fås også som eller Brugt bog. Omkredsen af en cylinder er i det væsentlige omkredsen af dens cirkulært tværsnit.

Du kan nemt finde omkredsen af en. Beräkna volymen av en cylinder , som till exempel en ölburk eller en slang. Ange vilket mått du vill och få svar i vilket mått du vill.