Fjernaflæst elmåler

Udskiftning kamstrup elmåler ditforbrug. Vores kunder har mange forskelligartede spørgsmål til de nye, fjernaflæste elmålere. Se de oftest stillede spørgsmål og svar her på siden. Brug kortet her på siden til at holde dig løbende opdateret me hvor langt vi er med udskiftning og opsætning af alle de nye, fjernaflæste elmålere.

Det er firmaet Kamstrup, der udskifter og opsætter elmålerne på vores vegne.

Du vil modtage et brev med posten om tidspunktet for udskiftning på din adresse. Den fjernaflæste elmåler bliver ikke fjernaflæst med det samme. Du får et brev fra os, når . Jeg har lige indberettet aflæsning, og så at vi skal have fjernaflæste målere. Fordelene synes jeg er noget overdrevne: 1. Skal alle have udskiftet elmåleren ? Ja, alle kunder, der har en gammeldags drejeskivemåler eller en nyere elektronisk måler, skal have en fjernaflæst måler.

Det betyder, at du i fremtiden ikke selv behøver at aflæse elmåleren.

Kamstrup er leverandør af elmålere og fjernaflæsningssystemet, der sender . Fjernaflæsning af din el-måler. Har du en el-måler med fjernaflæsning kan dit el- forbrug aflæses – helt uden at involvere dig. Din el-måler er udleveret af dit el- netselskab, og det er el-netselskabet der afgør om du har en fjernaflæst el-måler. Din nye fjernaflæste elmåler har en række muligheder, som du med fordel kan bruge, hvis du har en mistanke om, at du har et højt elforbrug.

Jeg tror ikke der er mange el forbrugere der er klar over denne ekstra regning, der lige bliver sneget ind af bagvejen, skriver Thorkild S til nationen! Med de nye målere får vores kunder meget nemmere ved . Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget1). De skal gøre det lettere at være elkunde og skærpe konkurrencen mellem elhandlerne.

Radius investerer omkring to mia. En million husstande er i øjeblikket ved at få skiftet elmåler i den største operation af den slags i Danmark nogensinde. Bag projektet står elnetselskabet . Dongs danske elkunder kan i den kommende tid se frem til at få en fjernaflæst elmåler. Min første tanke er jo, at det er en fejl. Jeg kan slet ikke se, hvordan vi skulle kunne bruge så meget strøm, siger Flemming Villadsen.

Han aflæser hvert år elmåleren og indberetter tallet til SEAS-NVE. I april blev måleren pillet ned og aflæst af SEAS-NVE og erstattet med en ny, fjernaflæst , digital elmåler.

Wh-handelspris samt en fjernaflæst elmåler , og netselskabet timeafregner os for dit elforbrug. Og det bliver muligt for dig at se kWh-handelsprisen for det kommende døgn, midt på dagen forinden. Mit el selskab har meddelt at de vil installere en ny fjern aflæst elmåler.

Hvordan kommunikere disse Elmålere og er det noget som vil given anledning til mere HF støj ? Hvis det er et problem , er der noget der kan gøres for at nedbringe støjen? Hvad er indkøbs prisen for . Skal jeg indberette min aflæsning, når jeg har en fjernaflæst elmåler ? Har du en fjernaflæst elmåler , så bliver dit elforbrug aflæst helt automatisk – helt uden at du skal gøre noget. At elselskaberne vælger en trådløs fjernaflæst elmåler , er elselskabernes valg.

Det står IKKE nedskrevet i bekendtgørelsen. Kommunikationen mellem elselskaberne og vore medlemmer i foreningen har været meget forskellige, når medlemmer har gjort elselskaberne opmærksomme på, at medlemmerne ikke ønsker en . Oplysningskampagne vedr. Regeringen har bestemt at alle landets elmålere skal udskiftes til fjernaflæste målere. Mange er glade for beslutningen, idet de så slipper for bøvlet med selvaflæsningen.

Problemet er blot, at mange fjernaflæste målere udsender mikrobølgestråling. Find vejledningen til din fjernaflæste elmåler via linket.