Flugtveje vinduer

Bygningsreglementet stiller krav om, at dit hus skal have flugtveje og redningsåbninger, så de personer, der opholder sig i huset, hurtigt kan redde sig ud i tilfælde af brand. En flugtvej er typisk den vej, du i det daglige bruger, når du skal ud og ind af huset. Der skal være adgang gennem en dør direkte fra husets stueplan til . Flugtveje og redningsåbninger.

Nedenfor er angivet krav til mindstemål for vinduer som flugtveje. En redningsåbning er typisk et vindue i en ydervæg.

Alle beboelsesrum i huset (værelser, køkkener), dog ikke badeværelse og kælder, skal foruden døren til andre værelser, have en direkte flugtvej til det . I nyere boliger, er der opstillet nogle krav til redningsåbning iht. BR1 til brandsikring, redningsåbninger og flugtveje. I beboelsesrum og køkkener i selvstændige rum, skal der være en flugtvej direkte til det fri, f. Det skal være muligt at blive evakueret til . Information om flugtveje.

I tagflader, hvor det kan være vanskeligt at nå redningsåbningen, vil det være en fordel, at redningsåbningen i åben stilling har en fri højde, der ikke er mindre end 8m, når gulv i øverste etage er mere end m over terræn, da redningsberedskabet i disse tilfælde skal anvende motorstige. Følgende vinduer kan anvendes .

Website ”Brand og evakuering i detailhandlen”. Redningsåbning – vinduer. I Bygningsreglementet er der en række krav til flugtveje og redningsforhold (se mere her). Men når du køber nye vinduer , skal du ikke blot være opmærksom på flugtveje og redningsforhold fordi det nu engang står i Bygningsreglementet, men fordi det er en brandgod idé at overveje det nøje. Hæng fx en oversigt over nødudgange og flugtveje op et synligt sted.

Vinduet skal kunne åbnes uhindret og . Regler om flugtveje , nødudgange og evakueringsplaner fremgår af de lokale brandmyndigheders vejledninger, bygningsreglementet og Arbejdstilsynet. En bygning skal udformes, så evakuering let og betryggende kan ske via flugtveje eller direkte til det fri. Evakuering skal ske til terræn i. Det nye bygningsreglement stiller krav til vinduernes størrelse. Der er en masse krav til flugtveje i bygningsreglementet, som du kan læse om der.

Hvis to uafhængige flugtveje = ingen redningsåbning. Husk max m fra tagflade. Oplukkelige vinduer for hver etage.

Højde og bredde på m. Indeliggende primære rum . Når det gælder yderdøre henvises til BRstk.

For alle disse døre angives, at der skal være niveaufri adgang, . Sikringsbeslag er meget effektive i sikringen mod indbru fordi de forsinker tyvens arbejde ved at gøre det besværligt, og samtidig er sikringsbeslag ofte ganske enkle at. Ved bygninger i flere etager skal der være adgang til to af hinanden uafhængige trapper med udgang direkte eller gennem forrum til det fri (eller til anden brandcelle). På ældre skoler kan det være nødvendigt at etablere den ene flugtvej som en udvendig evakueringstrappe. Alle skal være instrueret i, hvor flugtveje og nødudgange er, samt i hvordan de betjenes.

Sæt skilte op, og marker flugtveje og nødudgange.