Hvad er kuldioxid

CO farveløs, lugtfri gas uden egentlig giftighed. Ved atm og -°C går kuldioxid direkte fra fast form til gasform ( sublimerer). Se carbon (forbindelser) og fasediagram. Forøgelsen af atmosfærens kuldioxid (CO2) også kaldet Keeling-kurven.

De månedlige målinger af COviser små sæsonvariationer med en årligt stigende tendens.

Hvert års maximum nås i den nordlige halvkugles sene forår og faldet sker under vækstsæsonen på den nordlige halvkugle, når planterne optager mest . Der findes forskellige former af kuldioxi da der findes forskellige slags kulstof. De forskellige former kaldes for isotoper. Der er eksempelvis det ustabile og radioaktive kulstof 1 samt de to stabile kulstofisotoper kulstof og kulstof 13. Den brænder ikke og nærer heller ikke forbrænding. CO– eller kuldioxid – består af grundstofferne kulstof (C) og oxygen (O).

Et CO2-molekyle består af et kulstofatom og to oxygenatomer.

Der er kun en bestemt mængde kulstof på Jorden. Det kulstof, der er her, indgår i et kredsløb, ligesom mange andre stoffer på . Der er mange, der snakker om, at vi skal passe på CO2-usdlip og den globale opvarmning. COhedder også kuldioxid , men det gør dig sikkert ikke ret meget klogere! CO( kuldioxid ) er en vigtig byggesten i planter og en drivhusgas, der holder jorden varm. Men hvis vi nu fortæller dig, . COdannes naturligt af mennesker og dyr, men også i stigende omfang ved afbrænding af fossile brændsler.

Kuldioxid i menneskets udånding. Er vi med milliarder ikke et stort tilskud til drivhuseffekten? Spørgsmålet falder ikke lige i vores kerneområde, men her er et svar alligevel. I dyr og mennesker foregår der en . En farveløs lugtfri gas med en svag lugt, som man før i tiden kaldte for kulsyre. Farlig fordi den samler sig i bunden af dale – fordybninger og har i forbindelse med vulkanudbrud ofte ført til mange dødsfald.

CO2-gas , også kendt som kuldioxid , er en kemisk forbindelse , der består af to iltatomer og et kulstofatom. COgas er mest almindeligt kendt som en drivhusgas , der udsendes af biler og andre fossile brændstoffer brændende enheder , og det er .

Her kan I hente sjove forsøg I selv kan lave i klassen, klik på linket og hent en pdf-fil til udskrivning: COi vand. Når der bliver udledt for meget COi forhold til det der bliver brugt, stiger temperaturen på jorden, og isen på nord- og sydpolen smelter. CO, er en normal produkt af stofskiftet i kroppens celler. COer tungere end almindelig. Det blod bærer dette kuldioxid affald til lungerne for at blive udåndet ud af systemet.

Når der er en forhøjet niveau af COinden for blodet, opstå komplikationer. Læger henviser til denne medicinske tilstand som hyperkapni , eller hyperkapni. I naturlige mængder er den fuldstændig ugiftig. COfungerer både som byggesten for alle planter og som en drivhusgas, der er med til at holde den rette.

Hvad får planter fra solen? Indsæt følgende ord i teksten: fotosyntese, spalteåbninger, . Når de brændes af, frigøres en masse kuldioxid på få år. Samtidig har man målt, at Jordens temperatur i gennemsnit er blevet ca.

Vi hører ofte, at drivhuseffekten (se tegning), kuldioxid (= CO2) og andre drivhusgasser er blandt årsagerne til de menneskeskabte klimaændringer. Med en sådan mikroorganisme kunne vi stoppe akkumuleringen af kuldioxid i luften og få en vedvarende energikilde, der kunne bruges af . Er det drivhuseffektens skyld?