Hydraulik symboler

Hydraulik , symboler för komponenter. Här kommer en kort sammanfattning av några av de hydrauliska symbolerna som man stöter på relativt ofta på hydraulscheman. Pump, kompressor, motor, tryckmätare. Filter, smörjare, värmeväxlare.

Strömningsriktning hydraulik. Riktning för rätlinjig rörelse.

Väg, strömnings- riktning i ventiler. Styrbarhet, inställbarhet, variabilitet. En sammanfattning av teori, och ett exempel på uppbyggnad av ett enkelt hydrauliskt kranfordon. Individuell fördjupning.

Uppsala universitet vt 15 . Alla symboler för pneumatik och hydraulik finns i både EasyEL och FastEL. The following pages go through all standard ISO symbol information as it applies to hydraulic . När man vid konstruktionsarbetet ska åskådliggöra funktionen hos ett hydraulsystem så representeras hydraulkomponenterna av symboler för att underlätta ritandet av kopplingsschemat.

Denna kurs är anpassad för att motsvara branschens krav för certifie- ring, Grundkurs 1. Kursinnehåll: Komponentkunskap, systemfunktion, schemaläsning. Komponenter, pumpar – motorer – cylindrar – ventiler (arbets principer och uppgifter i hydraulsystemet). Det går att blanda kretsschema, pneumatik och hydraulik på samma blad. Pneumatik och hydraulik. Symboler enligt ISO-standard.

Att rita pneumatik och hydraulik har stora likheter med hur man ritar kretsschema. Detta kapitel tar bara upp det som är specifikt för just pneumatik och hydraulik , i övrigt hänvisas till kapitlet om kretsschemaritning. Kursen skall dessutom ge grundläggande kunskap om huvudkomponenter, deras placering och symboler. Målen vi ska arbeta mot är att du ska: Känna till hydrauliska . Typ av ledning, dimension. Redigering av ledningar med korsanslutningar, korsning utan anslutning, korsning med överhopp, runda böjar.

Utbildningen ger kunskap om teorier och principer för hydraulik. Eleven ska ha färdighet att utföra grundläggande beräkningar inom hydraulik samt utföra .