Ista flytteaflæsning

Bestilling af flytteaflæsning. Er du både administrator og ejer, vælg da administrator. Administrator, Ejer, Andelshaver, Lejer, Vicevært. Fraflytters navn og gamle adresse. Henvendelser vedrørende flytning.

Bekræftelse på bestilling af flytteaflæsning. Mange tak for din henvendelse. Vi har registreret den ønskede flytteaflæsning. Du får tilsendt en kopi af de registrerede informationer pr.

Skulle du mod forventning ikke modtage denne, bedes du tjekke dit spam filter. En ny temperaturgiver fra ista gør det lettere at synliggøre energiforbruget i hele boligen, så både den energiansvarlige og beboeren let kan få et overblik over, hvor i boligen varmen. I informationscentret finder du relevante oplysninger om emner relateret til energistyring, forbrugsafregning og radiobaseret aflæsning. I perioden ringede jeg og bestilte en flytteaflæsning.

Det tog ganske få minutter, hvor medarbejderen søgte lejligheden i systemet og indtastede dato for aflæsningen. Målerne bliver radioaflæst, og alt kører derfor automatisk. Ista har i den forbindelse opkrævet et flyttegebyr på 4kr på både vand- og varmeopgørelsen, . Varmeregnskab Ejendommens varmeregnskab opgøres årligt for perioden 1. Aflæsning foretages af Ista gang om året, omkring 1. Regnskabet bliver opgjort og fremsendt via administrator, når der er . Brunata måler energiforbrug, sørger for fakturering på grundlag af faktisk forbrug, øger bevidstheden om ressourceforbrug og støtter miljø- og cleantech initiativer.

Jeg kontaktede ham og blev henvist til, at jeg skulle kontakte Ista Clorius. Her svarede de, at vi bare skulle betale ekstraregningen, og så ville det hele blive reguleret i næste varmeregnskab. Det gjorde vi så i god tro. Vi bestilte desuden en flytteaflæsning , som viste, at der kun har været et forbrug på 25 . Ved sådanne utætheder eller andre utætheder på en radiator, der opstår ved montage af nye målere, er ista Danmark NS ikke erstatningspligtig. Fjernfølere benyttes på radiatorer, der af den ene eller anden årsag er utilgængelige for aflæsning.

For at vi kan løse montageopgaven så godt og hurtigt som . I forhold til at der står eventuelle, så kan boligselskabet jo ikke vide om Ista skulle ændre noget, så de ikke tager bidrag, eller om man evt. Jeg tror det er ret normalt , at man skal betale for denne aflæsning , og med mindre det er et urimelig højt . Reduktionen er fastsat af Ista ud fra radiatorens placering i lejemålet. Forbruget på opgørelsen kan være.

Hvis du er flyttet ind i løbet af regnskabsåret, er forbruget korrigeret i henhold til flytteaflæsningen. Hvis du ikke har givet adgang til aflæsning af målerne, er forbruget beregnet efter et skøn. Der vil her være et (S ) ud for . Og det skal hertil siges, at jeg er fraflyttet mit lejemål på et tidspunkt, der ikke . Ista har givet det bedste tilbud på at opsætte helt nye digitale målere og skal fremover stå for opgaven med at opgøre forbruget. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen stiller forslag om udskiftning af varmemålere fra ISTA jfr.

Engangsopkrævningen vil ske sammen med fællesudgiften. Fordele ved nye varmemâlere er: Man kan overvåge sit varmeforbrug. Vi sparer penge til administration. Vi hjælper ejendomsadministratorer, husejere og energiselskaber med alt lige fra valg af målerudstyr, til registrering og afregning af det samlede energiforbrug.

Ista , der herefter udfærdiger varme- og vandregnskabet. Ista ), så afstemmer vi oplysningerne med vores bogholderi, hvorefter vi udsender vand – og varmeregnskaberne til foreningens ejere. Ista ) med henblik på at få foretaget eventuel aflæsning af målerne på tidspunktet for ejerskiftet.