Jern smeltepunkt

Jern (oldnordisk: iarn, germansk: isarn) er navnet på et tungmetal, et grundstof i det periodiske system med kemisk symbol Fe (latin Ferrum, Jern ) og atomnummer 26. Det er et metal og står i 4. For alternative betydninger, se Ferrit. Se også artikler, som begynder med Ferrit).

Denne form for jern kaldes også alfajern.

Jern udvindes af jernmalm ved udsmeltning hvor et kemisk stof såsom kulstof tilsættes og forbinder sig med ilten, der så udskilles som kuldioxid. Kommer til atomnummeret, Gold har et atomnummer og Iron 26. Guld har også en højere atomvægt end jern.

Medens atomvægten af guld kommer til 196. Stål er den generelle navn givet til et stort udvalg af jern legeringer. Der er tre hovedtyper af.

Smeltepunktet for et objekt refererer til den temperatur, hvor objektet kan udsættes eller opvarmet til før det begynder at smelte. Rustfrit stål typisk har et smeltepunkt mellem 1.

Kaldes også Alfajern (α- jern ). Kubisk rumcentreret indtil ca. Ren ferrit er et meget blødt sølvhvid metal der kun kan fremstilles i et laboratorium og har . Jern er det teknisk og økonomisk viktigste av alle metaller, særlig i form av stål. Den temperatur, hvor stoffet smelter, kaldes stoffets smeltepunkt.

Ikke alle stoffer smelter dog ved en bestemt temperatur. Nogle stoffer, fx glas, bliver blødere, når temperaturen stiger. Jj zink belægning (galvanisering) oven på jern for at hindre jernet i at ruste, fordi zink har et nogenlunde lavt smeltepunkt og påvirkes før jern af luft og vand. Navn, Latinsk betegnelse, Kemisk symbol, Smeltepunkt , Massefylde.

Relativ atommasse, 5847. Opdagelse, kendt siden oldtiden . I kobber-zink-tilstandsdiagrammet optræder der således fem forskellige faste faser, og jern -kulstof-diagrammet har tre faste faser og en kemisk forbindelse, cementit Fe3C. Mange diagrammer indeholder et eutektikum, hvor to komponenter mødes i en veldefineret legering med lavere smeltepunkt end . Jeg er ikke ekspert på området, men selvfølgelig skal der bruge store mængder energi til at omvarme jernet til dets smeltepunkt , og den energi kommer sædvanligvis fra forbrænding af en eller anden slags, hvis man smelter rent jern produkter om er der sjældent affalds produkter fordi jern er som sagt et . Jern har mange usædvanlige egenskaber.

Under denne temperatur er krystalstrukturen kubisk rumcentreret. Blandingsforholdet mellem kobber og zink kan variere, alt efter hvad messingen skal bruges til, da blandingsforholdet og indholdet af andre metaller har betydning for legeringens egenskaber som f.

Magnetisering rustne søm opsummering af resultater. Transport: Biler, skibe, flyvermaskiner. Både kobber og tin har et lavt smeltepunkt.

Det findes dog kun meget sjældent i ren form, og derfor er jern -meteoritter formentlig menneskets første møde med det hårde metal.