Kamstrup måler fjernaflæsning

Fleksibel kommunikation til data. Kamstrups intelligente målere til varme, køling og vand har kapacitet til en lang række kommunikationstyper, der giver kunderne mulighed for at vælge den metode til dataindsamling, der bedst opfylder deres behov. READy er en effektiv løsning til fjernaflæsning af intelligente vandmålere og varmemålere.

Du får nem og hurtig adgang til forbrugsdata, og systemet giver dig samtidig mulighed for at udnytte målerdata til at analysere og optimere dit distributionsnetværk. READy understøtter både trådløs aflæsning af målere samt aflæsning .

Dette er med til at sikre at nøjagtigheden og kvaliteten for Kamstrups målere er konstant. Hvad er fjernaflæsning ? Med fjernaflæsning sendes alle dine aflæsninger automatisk til dit handelsselskab. Derfor behøver du ikke at aflæse din måler selv fremover.

Dit forbrug bliver nu målt på timebasis og giver dig en bedre mulighed for at følge dit elforbrug hen over døgnet og året. Hvorfor skal jeg have fjernaflæsning ? Forbrugsmålere og måleraflæsning til fjernvarme, el og vand.

Se vores kundehistorier og find ud af hvordan vi effektiviserer forsyningen af energi og vand. Kamstrup benytter sig primært at radio-teknologi for at være så fremtidssikret som muligt. Uden kommunikation er der ikke noget Smart Grid. Som datamotorvej mellem målere og head-end-system er kommunikationsinfrastrukturen rygraden i et forsyningsselskabs smart metering- system og helt afgørende for en effektiv drift.

Valget af kommunikationsteknologi er en kompleks størrelse. Derfor er vi, i samarbejde med Kamstrup , nu i gang med at forberede udskiftning af målerne hos vores kunder. I Verdo skifter vi også alle vand- og varmemålere i samme omgang – så er det ikke kun elmåleren der bliver smart. Det er firmaet Kamstrup , der står for selve udskiftningen af elmålerne på vores vegne, og de sender dig et brev med den præcise dato 6-hverdage før udskiftningen.

Den nye elmåler, der bliver sat op hos dig, er fjernaflæst med det samme, og du vil inden for få dage kunne se dit forbrug time for time ved at henvende dig . Fjernaflæsning af din el- måler. Har du en el- måler med fjernaflæsning kan dit el- forbrug aflæses – helt uden at involvere dig. Din el- måler er udleveret af dit el- netselskab, og det er el-netselskabet der afgør om du har en fjernaflæst el- måler.

Hvis I har en udendørs målerbrønd med digital vandmåler fra firmaet. Kamstrup er det i dag muligt at købe målerudstyr så i kan fjernaflæse måleren. Hammel Vandværk har succes med sin semi‐ automatiske aflæsnings‐løsning. I løbet af en enkelt arbejdsdag kan én mand aflæse 3.

I forbindelse med historien om, at intelligente elmålere i Puerto Rico er blevet hacket, har Ingeniøren rettet henvendelse til den danske elmålerproducent Kamstrup for at høre, hvordan det står til med sikkerheden i deres målere. Virksomheden har nu svaret ved at udsende en pressemeddelelse. Greve Vandværk har besluttet, at udskifte vandmålerne i forsyningsområdet med fjernaflæste elektroniske målere fra Kamstrup. Der er mange vandmålere i forsyningsområdet, og udskiftningen kommer derfor til at foregå etapevis over en årrække. Alt energiforbrug i en udlejningsejendom skal registreres og gerne fjernaflæses af Techem.

Vi har målere , der anbefales til registrering af energi i enhver installation. Se nedenfor: vores modeller udviklet i samarbejde med Kamstrup. Energimåler – Techem Multical 3- Kamstrup. Fra aflæsning til fjernaflæsning.

Hvor udbredt er det i grunden? Valg af vand- og varmemålere fra Kamstrup. Du kan også benytte følgende link til en interaktiv vejledning af Kamstrup Multical 6måleren: Multical 602.

I de følgende afsnit fremlægges sekretariatets forsøg på en definition af begrebet fjernaflæsning : 5. READy – et enkelt og intuitivt system til fjernaflæsning af Kamstrup – målere. Bemærk: For at aflæse målere skal du have hele suiten.