Lav ferritin værdi

Ferritin er et protein, som binder jern og findes både i blodbanen og i vævene. Ferritin bruges især til at undersøge, om blodmangel skyldes mangel på jern. I undtagelsestilfælde stilles diagnosen ved mikroskopisk undersøgelse af knoglemarvsudstryg. Det er usikkert, om jernmangel alene kan give symptomer.

Meningerne om dette er delte blandt fagfolk.

Lavt jernindhold i kroppen vil på sigt føre til, at man udvikler lav blodprocent, anæmi. En blodprøve kan tages af den praktiserende læge og svaret kommer typisk et par dage efter. Serum ferritin er en præcis måling af dine jerndepoter, men infektioner og inflammationer kan bevirke at denne måling bliver for høj. Der skal nemlig jern til at danne det iltbærende protein, der findes i de røde blodlegemer.

Vi optager jern fra kosten eller fra jerntabletter. Det jern, som kroppen ikke skal bruge med det samme, bliver lagret i et jerndepot – også kaldet ferritin – hvorfra det frigives, når der er behov for det. Mangler på kortisol, jern, sink, kobber og selen kan forhindre konvertering.

Jeg leste fra en link jeg fant her inne (jeg har ikke klart å finne den igjen, men skal lete videre ) at kobberverdiene er viktig når det gjelder ferritin. Lav ferritin kan være tegn på lavt etter høyt kobberinnhold. Da vil tilskudd av jern bare . Normal eller høj ferritin koncentration udelukker ikke jernmangel. Variation på analyseresultater.

En lav serum-jernværdi er obligatorisk, men ses også ved inflammatoriske tilstande og har en meget lav diskriminationsværdi over for anæmi ved. Når kroppen skal danne nye røde blodlegemer, eksempelvis efter en bloddonation, har den brug for jern. Jern er meget vigtigt for mange af kroppens funktioner, og derfor har vi et jerndepot.

Hvis kroppen har et overskud af jern, bliver det lagret som ferritin , der er et protein. Herfra kan jernet frigives, når der er behov for det. Personer med høje jerndepoter (høj serum ferritin ) synes hyppigere at lide af aldersrelaterede sygdomme som gigt, forkalkning, kræft og blodpropper. En lav jernværdi i blodet er ikke ensbetydende med jernmangel.

Undgå jerntabletter med mindre der er konstateret lavt ferritin i en blodprøve. P- Ferritin og forhøjet P-Transferrin. Lave værdier, med samtidig lave eller normale værdier af P-Transferrin, ses ved akutte og kroniske infektioner, ved malnutrition, efter større operationer, under remission af perniciøs anæmi (Bmangel), ved nefrotisk syndrom og ved visse cancerformer.

Anæmi- symptomer er hjertebanken, hovedpine, øresusen , træthe let udtrætbarhed og ortostatisk svimmelhed. Unge mennesker kan generelt kompensere i udtalt grad for en nedsat hgb. Jern i serum kan måles, men viser ofte ikke noget unormalt, før jernmanglen er . Udbyttet af kapselendoskopi for patienten er relativt lav og de fleste synes bedst tjent. Respiratorisk alkalose er en tilstand hvor blodet er blevet ”basisk” på grund af udluftning af kuldioxid gennem lungerne f. Måling af jern og transferrin har ingen diagnostisk værdi.

Metabolisk acidose er en tilstand hvor blodet er ”surt” med lavt. Der kan være forhøjet pH og normal Base- excess. Er hemjernpreparater likeverdige med ikkehemjernpreparater? Lave niveauer af ferritin indikerer en mangel på jern, og kan føre til en tilstand af anæmi som følge heraf er manifesteret ved en yderligere mangel, i forhold til røde blodlegemer.

Uden tilstrækkelig mængde jern kroppen kan faktisk ikke at frembringe den korrekte mængde af hæmoglobin.