Linsen i øjet

Hos hunden og katten har linsen ikke helt den samme betydning for et korrekt syn som hos mennesket. Linsen er ophængt lige bag . Den har form som en skive, og den sidder ophængt i tynde tråde, der er fastgjort til strålelegemet ( corpus cilliare). Hornhindens krumning er sammen med øjets linse med til at bryde lyset og . Det er en biologisk indretning, som opfanger og projicerer lys via en linse på stave og tappe i nethinden, som omsætter signalerne til impulser i synsnerverne.

Tilsvarende trækker regnbuehinden sig sammen ved svag belysning, og pupillen udvider sig.

Det lys, der trænger igennem pupillen, passerer videre til linsen. Nethinden er den skærm, hvorpå de ting, vi ser , . Den linse øjet fokuserer lys , der bøjer når den kommer ind i medie af linsen materiale. Denne bøjning af lys kaldes refraktion , og parallelle linjer af lys kan være fokuseret på nethinden med en konveks linse. Objektivet er kontrolleret af ciliaere ledbånd og muskler til at fokusere den indkommende lys . I stedet for at ændre på hornhindens brydningsstyrke kan nærsynethed , langsynethed eller bygningsfejl korrigeres ved at indsætte en kunstig linse i øjet. Denne type operation anvendes kun, hvis en laseroperation ikke er mulig.

For eksempel hvis der skal korrigeres for meget stærk nærsynethed på mere end dioptrier . Dette foregår på følgende måde:.

I snævrere forstand kugleformede, billeddannende synsorganer omfattende en linse og en nethinde med lysfølsomme sanseceller . Tegning viser længdesnit af øjet. Fortil fungerer hornhinden, pupillen og linsen som linsesystem. En tynd , gennemsigtig pels kaldet hornhinden beskytter linsen mod skader , afbøde sarte væv i væskefyldte forreste kammer. Som et billede ind i øjet i form af lysbølger , linsen vender billedet og bestemmer, hvor den lander i forhold til . Dæk det ene øje med klappen Ved at bruge den minuslinse, du har fået af optikeren, skal du se på en tekst på en afstand af ca. Når du placerer glasset foran øjet , skal du observere at det slører lige i starten, og så . En af de sygdomme som især er skyld i synsnedsættelse er grå stær.

Denne sygdom skyldes, at linsen i øjet bliver uklar og så at sige spærrer for lysets passage gennem pupillen. Grå stær medfører et forringet syn, og i den mest fremskredne form kan patienten blive blind. Ved svær grå stær synes pupillen . Mere end afbrydningen sker ved overgangen mellem luften og hornhinden, hvis brydningsindeks er 38. Ved de andre overgange har de to medier næsten samme brydningsindeks. Selv om linsen ikke foretager den største del af . Man kan ikke mærke den indopererede linse , og den kan ikke falde ud eller forskubbe sig.

Skulle der mod forventning på et senere tidspunkt blive problemer med den indopererede linse , kan den fjernes ved en lille operation, og alt er som tidligere. En person, der lider af AFAKI, har et øje uden linse. Patienten er altså AFAK på det øje , der mangler linsen.

Ellers blev der ikke sagt noget. Kapslen var gået i stykker, og linsen tabt ned i øjet. Jeg har siden erfaret, at det som oftest sker, fordi lægen er så vant til, at denne operation forløber gnidningsfrit, at han ikke tager sig i agt for fastsiddende linser eller andre anatomiske forhol der måske ikke er lige efter bogen. Når trykbølgen rammer linsen , kan kapslen briste eller blive ustabil.

Det kan på kortere eller længere sigt (år) medføre udvikling af Grå Stær. Når linsen bliver uklar, har man grå stær. Billeddannelsen på nethindens gule plet bliver mere eller mindre sløret (Fig.

2). Man kan have alle grader af uklar linse fra ganske let til massiv gråhvid uklarhed. I sidstnævnte tilfælde, som heldigvis næsten ikke ses mere i Danmark, er pupillen gråhvid og øjet næsten blindt.