Lur bronzealder

Lur er betegnelsen for to forskellige typer af blæseinstrumenter. Den senere type, træluren, blev brugt i middelalderen i Skandinavien. Den ældre type, som har navn efter den senere, er fremstillet af bronze og dateres til bronzealderen.

Disse lurer er ofte blevet fundet i par i moser, hovedsageligt i Danmark. De fleste lurer (stk.) kendes fra Danmark, selv om også Sverige, Norge og Nordtyskland har leveret deres eksemplarer. Rørenes svungne form minder om oksehorn – måske har netop oksehorn været forbilledet for .

En lur er støbt af bronze. I den ene ende er der et mundstykke og i den anden en prydplade. Prydpladen er ofte udsmykket med seks til ti runde fordybninger – otte er det mest normale.

Nogle lurer har små rasleblik ved mundstykket eller prydpladen, og nogle har en bærekæde. Støbeteknisk er lurerne mesterværker. Description: The bronze lur is made entirely of bronze. There are two forms of lurs.

Lurerne fra bronzealderen. Navnet lur blev i arkæologiens barndom hentet fra de oldnordiske tekster, hvor det formentlig dækkede en helt anden type horn.

Det var et langt horn, fremstillet af et ca. Jensen, Jørgen: Thomsens museuHistorien om Nationalmuseet. Lademann, Lisbeth: krumme Messing . A lur is a horn or wind instrument cast in bronze. Can be used to make music, but also known to have summoned warriors to battle.

This lur -set and the two other sets found with it are in such fine condition they can still be played. Han har lige fundet en lur. Det er en højresvunget lur fra yngre bronzealder , hvilket betyder, at der sandsynligvis ligger en anden, venstresvunget lur i nærheden. Denne lur er støbt i cire perdue i et snoet, konisk rør, vejer tre kilo, er to meter lang og kan, hvis man blæser rigtigt i den, dække en skala på knap otte toner.

Oplev den danske bronzealder -forsker Flemming Kaul fra Nationalmuseet fortælle om bronzealderens kultur i Danmark og hør norske Gaute Vikdal (Klang av oldtid) demonstrere hvordan man spiller på lur. Oplev den skotske metalsmed John Creed fortælle og demonstrere sit arbejde med at . LUR Bronzelur fra yngre bronzealder , ca. Brudevælte Mose, Nordsjælland.

LYRE Romersk mosaik med lyrespillende Orfeus fra 100- tallet e. En række af Oehlenschlågers nordiske digte har en lund som scene for elskov eller for offer, også af mennesker. Ud fra ornamentikken og den anvendte hamringsteknik henviser de fleste dog til det østlige Mellemeuropa som det ste hvor hjelmene antagelig er fremstillet, nemlig den såkaldte Urnemarkskultur fra slutningen af den mellemeuropæiske bronzealder. Holder denne antagelse stik, må disse importstykker opfattes som . Af disse opbevares og udstilles de fem på Nationalmuseet i København.

Author, Nationalmuseet . På det ene instrument sidder fortsat en stump af en bærekæde i en faststøbt øsken, mens den anden lur er komplet med intakt bærekæde og en bastbevikling. Det ældste danske lurpar kommer fra Rørsløkke Mose på Langeland og tilhører slutningen af ældre bronzealder , men størstedelen hører yngre bronzealder til, .