Måleblænde

Venturi-rør er en indsnævring i røret og virker efter samme princip som en måleblænder. Disse målertyper bør ikke anvendes under Reynold’s tal 10. Måling baseret på kendt volumen:. Target-flowmåler kan med fordel anvendes i applikationer med stort tørstofindhol hvor en normal måleblænde hurtigt.

Er specielt attraktivt ved større rørdiametre. Midlende pitotrør til måling af gas, damp og væsker, bruges til meget store dimensioner.

Yokogawa Multivariabel differenstryk transmitter med indbygget flowcomputer. Yokogawa standard differens tryktransmitter med indbygget måleblænde. Måleprincipper – anvendelsesmuligheder . I dag er måleblænder så veldokumentet un- der de forskellige driftsforhol at der findes internationale normer mht. LINDAB FLOWMÅLER FMI INDSTIK BESKRIVELSE. Indstiksflowmåler FMI er en kalibreret måleblænde , som kan monteres i cirkulære kanaler, hvor man har brug for at måle volumenstrømmen.

Trykket over blænden udtages fra de to nipler, og volumenstrømmen bestemmes ved hjælp af diagrammet eller de tilhørende . Ved horisontal montering bør målepunkter ikke rettes lige ned.

Dette vil forhindre snavs i målepunkterneslommer. For maksimal målenøjagtighed . For at man kan finde massestrømmen, skal det sikres at tryk og temperatur forbliver konstante på målepunktet. Målespændet ligger i samme område som svævelegemer. Udviklingen går i retning af, at magnetisk induktive flowmålere og ultralydsmålere erstatter måleblænder og pitotrør. Spjæld til konstanttryk regulering i kanaler til flere lokaler.

Spjæld type NVUV er et rundt 90o-vippespjæld til konstanttryk reguleing i kanaler til flere lokaler. Via en nøjagtig registrering af volumenstrømmen sikres en præcis luftmæng- dere gu . Hvis måleblænden monteres i forbindelse med reguleringsspjæld type NEJS eller NDES, . EMCO Controls leverer udstyr til måling af flow, niveau og temperatur. Måleblæn- de er integreret i spjældet.

Specialiseret indenfor flow måling af gas og væsker. Cirkulær VAV-regulator med måleblænde og aktuator med digitalt display. Ved anvendelse af aktuatorens brugerinterface med 3-cifret display er det muligt overvåge volumenstrømmen og indstille værdier uden brug af eksternt udstyr.

En simpel funktionsvælger gør det mulig at se den aktuelle volumenstrøm, indstille Vmax . U-rørsmanometer med måleblænde samt reguleringsspjæld for brug i. Rustfrit bord med højdejusterbar hyl- de samt 5-trins EX-hastighedsregula- tor til EX-ventilator kan leveres som tilbehør.