Massefylde bly

Men hvis man ser på det periodiske system, så ser man. Massefylde er forholdet mellem et stofs masse og dets rumfang. En liter vand har større tæthed end en liter luft og derved større massefylde. Vægtfylde er en ældre betegnelse, som dog stadig er i almindelig brug uden for . Bly er et grundstof med symbolet Pb (plumbum på latin) med atomnummer 82.

Bly er et blødt og giftigt metal med en blå-hvid farve (frisk overskåret).

Med tiden bliver farven matgrå, da metallet reagerer med luften. Et menneske på kg har ca. Over halvdelen af verdensproduktionens bly kører rundt på . Opstillingen til venstre her viser et cylinderglas.

Dette glas er fyldt til randen med van bemærk den buede overflade, der skyldes kræfter vandets molekyler imellem, vi kalder for overflade- spænding. Glasset befinder sig i et plastic fad og kan nu bruges til at måle rumfang af ting I ikke kan. Hej jeg har en opg, sådan her lyder den.

Jeg skal finde rumfanget (som skal angives i cm3) af nogen kugler. Vand har en massefylde pa ca.

Det betyder, at cmbly vejer 1g. De fleste menesker har en forestilling om at bly er særligt tungt. Derfor figurer der viser hvad gram metal fylder. Finguld har en vægtfylde på 1og Bly på ,16. Jeg har taget legerings metal med for at illustrere rumfanget.

Vi kan se, at du ikke er logget ind. d herunder eller prøv FysikKemifaget gratis. Et kilo bly eller et kilo fjer? Ja, et kilo bly og et kilo fjer vejer naturligvis det samme. Men et kilo fjer fylder meget mere end et kg bly.

Bly bar nemlig en meget større massefylde end fjer. Træ i vand Jern i vand Is i vand 3a. Har træ en massefylde , . En legering er en blanding af flere metaller.

En del af tungmetallerne er giftige. Andre er livsnødvendige i små doser. Det gælder fx kobolt, kobber, mangan og zink.

Tungmetaller som kadmium, bly og kviksølv er stærke miljøgifte, . Se desuden under de enkelte metaller ▻aluminium , ▻ bly , ▻cadmium, ▻chrom, ▻kobber, ▻kviksølv, ▻ nikkel, og ▻zink.

Hvad vejer mest – et kilo bly eller et kilo fjer? De vejer naturligvis det samme, men de fylder bestemt ikke det samme. Man siger, at de har forskellig massefylde (eller densitet). Beregn massen på nedenstående emner ( svar i kg).

En kugle af jern har massen 16kg. Hvilken masse har kuglen, hvis den fremstilles af bly ? En terning fremstilles i guld. Som regel det tredje hyppigste grundstof i jordskorpen, har lav massefylde , stor mekanisk styrke i legeringer og er korrosiondbestandigt.

Det er let at forarbejde, ugiftigt og en god leder for både varme og elektrisk strøm.