Massefylde

Massefylde er forholdet mellem et stofs masse og dets rumfang. En liter vand har større tæthed end en liter luft og derved større massefylde. Vægtfylde er en ældre betegnelse, som dog stadig er i almindelig brug uden for . Med begrebet massefylde eller densitet, som det også ofte benævnes, menes masse pr.

Man kan altså bestemme densiteten af en stof ved at veje en prøve af det og dividere med hvor meget det fylder.

Altså massen m divideret med volumenet V: m. V ρ = Bemærk, at massefylde betegnes med det. Rent guld har eksempelvis en massefylde på ca. Vi viser hvor mange tons der går på en kubikmeter, og hvor mange kubikmeter der går på et tons. For både san grus, sten og jord.

Vægt, rumfang og massefylde. I dette forløb skal du arbejde med at omregne mellem enheder for rumfang og vægt. Er ved at skrive en opgave i forbindelse med uddannelse, og står nu og har brug for massefylden for sukker.

Så ganske kort består mit spørgsmål af. Søgning på “ massefylde ” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. En kort gennemgang af årsagen til at forskellige stoffer har forskellig massefylde.

Densitet massefylde Densitet definition massefylde densitet kg kilo kubikmeter m (masse) m^Masse massefylde Materialefysik Rumfang V Volumen. Danmarks største formel samling enda helt gratis for alle brugere. Hvad vejer mest – et kilo bly eller et kilo fjer? De vejer naturligvis det samme, men de fylder bestemt ikke det samme.

Man siger, at de har forskellig massefylde (eller densitet). Ligesom det er tilfældet for gasser, vil væsker med lav massefylde have en tendens til at ”flyde oven på” væsker med høj massefylde. I denne øvelse skal I prøve at stable forskellige væsker efter massefylde. Rum-vægt ( massefylde ). Træ kan have forskellige massefylde. Tænk dig et stykke træ – det er et stykke bøgebrænde.

Du tager det op i din hånd og mærker at det er tungt. Med en genstands masse menes der genstandens vægt.

Et stykke rødgranbrænde. Opgave: Et menneske har en massefylde på ca. Hvor stor en del af sabelkassen fylder Anders?