Naoh ph værdi

Sure opløsninger har pH mellem og 7. Basiske opløsninger har pH mellem og 14. Prøv om du med formler kan opskrive et afstemt reaktionsskema for reaktionen mellem vand og natrium. Generelt er det sådan, at opløsninger af stoffer, . Seven-up, orangeade, majdrik osv.

I skal nu undersøge hvad der sker med pH når en syre eller en base bliver fortyndet.

Mål pH i HCl og noter det i skemaet. Eddikesyre pKs- værdi er 76. Figure 1: Titreringskurve for eddikesyre. Det er en højere pH , da skimmelsvampen (svampeproduktionens fjende no. 1) vokser fantastisk i et let surt miljø.

H men de vokser stadig ret fint ved den let forhøjede pH , og det kan derfor være en fordel at høve pHen en smule. NaOH hvor pH ændrer sig . Fosforet i Na3POvil bidrage til . Nødvendige formler (udfyld det manglende):. Cirka første halvmodul): Lav gruppejournal med beregninger, upload i Lectio.

Punktet kan registreres ved f. En vandig opløsning af en base har en pH højere end 7. Natriumhydroxid bruges bl. Man kan beregne, hvad pH bliver, når man fx blander vandige opløsninger af stærk syre og stærk base. Da der er tale om stærk syre og stærk base, har begge dele reageret fuldstændigt med vand. Foretag aflæsning for hver ca. L (nøjagtig aflæsning på buretten), indtil omkring ækvivalenspunktet (stor pH -variation) hvor der aflæses for . Alle salte består af metal og en syrerest.

H skalaen ser sådan ud: – – 14. H -måling kan bruges til at måle væskers surhedgrad det kan man se på de forsøg jeg har lavet. For at skelne mellem en syre og en base kan man benytte indikatorpapir og pH (figur 2). I en sur opløsning vil der være overskud af oxonium-ioner i forhold til hydroxid-ioner.

Koncentrationen af – ionerne er . Burette eller dråbepipette. H – værdi og temperatur.