Regler fiske med ruser

For å beskytte hummeren, er det strenge regler for fisket med ruser. Inntil ruser og hummerteiner per person og per fartøy. Hvis du bruker hummerteiner kan du altså ikke fiske med ruser. I hummerfiskeperioden, fra 1. Krabbefiske versus rusefiske.

Du kan fiske krabbe hele året.

Regelverket for fiske med ruser (og teiner) endres hyppig, og det er derfor viktig å spore opp de – til enhver tid – gjeldende regler. De siste års endringer kommer hovedsaklig som en konsekvens av hensynet til vern av hummer. Regler for bruk av teiner, ruser og garn.

Tove Margareth Rossebø fra Chr. Hvor på nettet finner jeg oppdatert info om dette. Gjelder fiske i Oslofjorden.

Reglene er jo litt forskjellig her og f. Slike regler finnes i mindre grad for ruser.

Hummerbestanden er på et historisk lavmål, og folk flest bør derfor respektere reglene for hummerfisket. Når det gjelder fiske med torskeruser etter . All fangst av anadrome laksefisk med andre type redskap (garn, ruser , lyster etc ) er forbudt. Retten til fiske i saltvann. I henhold til regelverket kan norske statsborgere drive fritidsfiske med . Det samme er én maskindreven jukse eller dorg, liner med inntil 3angler, samt inntil teiner eller ruser. Ved fiske etter torsk er det ikke tillatt å nytte garn med en samlet lengde på mer . Personer på år eller derover, som har fast bopæl i Danmark, må fiske med visse faststående redskaber (garn, ruser mm.).

Bopælskravet gælder ikke for personer fra EU-landene, Island og Norge, som pga. Hver enkelt fritidsfisker kan kombinere disse . Ruser er et velegnet redskap til fangst av leppefisk, som brukes til avlusing av laks i oppdrettsnæringen. Fritidsfiskertegn koster for tiden kr. REGLER OM FISKE ETTER SALTVANNSFISK. Måling av maskestørrelse.

Det er forbudt å bruke levende fisk. Merking av fiskeredskap. Ansvar for andres redskap.

Begrensninger i fiske etter andre arter. Ruse er et passivt fiskeredskap, som er skånsomt overfor alle ressurser i havet. Redskapet er enkelt å bruke, og kan gjerne stå i sjøen lenge uten at fangst eller redskap tar skade av det. Det finnes utallige typer av ruser.

I norske farvann er torskeruse den mest benyttede. Fiske etter utvalgte arter. Rusen er vanligvis dobbel, dvs.

For å redusere problemer med bifangst av hummer er det dessuten forbudt å fiske med ruser fra og med 1. Nå innføres det strengere regler. Arkivfoto: Gunn Hedberg. De kan i samsvar med havressursloven fiske med inntil teiner eller ruser og kan ikke omsette fisk for mer enn 50. Krav til røkting av garn, teiner og ruser.

Garn som benyttes i fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62° N skal røktes daglig.