Silotank mælk

Kravet til opbevaring af større mængder mælk stiger i takt me at landbrugene bliver større og afhentningerne bliver færre. En oplagt løsning på det problem er en silokøletank, der kan placeres udendørs og derfor ikke kræver en udvidelse af malkerummet. Klik på et billede for at se flere detaljer. KB Køleteknik ApS er 1 dansk ejet af Kaj og Bo som hver især har mere end års erfaring i at servicerer kvægbrug og mere end år som totalleverandør af køletanke og varmepumpe anlæg. Vi servicerer mere end af de danske mælkeleverandøres køletanke.

Vi har egen import af Fabdec tanke og køleudstyr,.

DeLaval køletanke køler mælken på rigtig vis, så du bevarer din mælkekvalitet. DeLaval silotank DX3S køler effektivt allerede de første liter mælk , der kommer ind i den tomme tank. Det er en perfekt løsning til dig som har en VMS stald og for eksempel vil udskille mælk til kalve. Den behandler mælken skånsomt ved at omrøre med forskellige hastigheder, der passer til mælkemængden i tanken. Packo silotanke er et pladsbesparende alternativ, når tankstørrelse fra 12.

Kan kombineres med forkøling med vand. Alkovemodeller kan leveres med køling direkte i tanken med isvand eller . Køletankene er tæt på at skvulpe over på landets bedrifter af den ekstra, kvotefri mælk.

Bo Pedersen fra KB Køleteknik mærker samme tendens med størst efterspørgsel på tanke under 20. Traditionelle mælkekøletanke har større kølekapacitet med mulighed for nedkøling af mælken. En åben tank er mest udbredt i mindre . Tanken er forsynet med hukommelse, så både temperaturer for mælk og vaskevand kan aflæses direkte eller grafisk. Endvidere er der indbygget alarmer i styringen.

Silotanke leveres i størrelser fra 10. Omrøring udskiller valle fra ostekorn. Hvis der påvises antibiotika i mælken, betyder det ofte, at en hel silotank mælk må kasseres, hvilket naturligvis har sto- re omkostninger for mejeriet.

Det er landmandens ansvar, at den mælk, der leveres til mejeriet, ikke inde- holder medicinrester. Mælkesyrekultur og løbe. Energi … Træk en liter frisk mælk i automaten.

Stalddørssalg med automat. Vi kan nu også tilbyde en mælkeautomat til stalddørssalg. Midlertidigt stop i afhentning af mælk ved kvalitetsfejl i mælken.

Det geometriske gennemsnit for celletal stadig er højere. Det er også muligt at levere silotanken med en sidemonteret . Kontakt os for mere information.

Rø-Ka Køletanke leveres i størrelser fra 1. Alle siloerne har samme diametre og samme komponenter, og i højden er der masser af plads til at bygge, siger Allan Gammelgaard Andersen om de rustfrie siloer, der kan bestilles i størrelser fra 10. Har man ikke fået en silo med tilstrækkelig kapacitet i første omgang, er der også råd at . Ny prøvehane til silotanke. Af Helge Kromann, specialkonsulent,.

Videncentret for Landbrug, Kvæg,.