Stålsiloer til korn

De ligger prismæssigt mellem lager- tørringsanlæg i bestående bygninger og opbevaring i gastætte siloer. De giver samme frihedsgrader til lagring af korn , hvor spireevnen ønskes bevaret, som . Stålsiloer til korn Forfatter: Jens Johnsen Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner Layout: Gitte Bomholt, Landskontoret for Bygninger og Maskiner Tryk: Landbrugets Rådgivningscenter Udgave: 1. Udgiver: Landbrugets Rådgivningscenter . Vi vil gerne hjælpe dig med dit projekt.

Vi kan levere opbevarings- og tørresiloer i alle størrelser og udformninger. Vi har alle siloer fra den helt lille hopper silo til meget store stålsiloer til virksomheder med store opbevaringsbehov. Ingen silo er for stor eller for lille. Med til billedet af vores stålsiloer hører også indmaden, der gør dem til meget mere end et billigt kornlager. Lær mere om muligheder og kvalitet på vores stålsiloer i vores produktfilm og bliv klogere på, hvorfor vores omrøresilo er meget mere end et billigt kornlager.

Hør hvorfor du trygt kan opbevare dit fugtige korn , og hvad . Assentoft stålsilo , 7tdr. Han gjorde samtidig opmærksom på, at de lodrette snegle forhindrer, at en kraftig varmetilsætning vil gøre kornet, som ligger nærmest bunden, meget tørt.

For en stålsilo gælder det, at den i bunden af siloen kan monteres med en åben fejesnegl, som skraber kornet ind til et hul i . Der er ikke to kornanlæg, som er ens. Crocus stålsiloer leveres i firkantet udførsel for lagring af korn og melede produkter. Kontakt venligst Crocus for yderligere information. Her kan tømningen ske blot ved at køre hen under et aftømmerør og trykke på en knap.

Vognmanden kan derfor afhente korn for eksempel klokken tre om natten uden at forstyrre nogen på bedriften. Privé- stålsiloer er udpresset, så de vender siden ud mod bundfladen. De runde stålsiloer er ofte billigste og bedste valg for svineproducenter, der skal opbevare store mængder foderkorn,.

Hvad angår tørreprocessen, er stålsiloen med lodrette blandesnegle mere avanceret end et plantørringsanlæg. Det er forklaringen på, at samme. Det går ikke uden videre at påfylde et parti fugtigt korn i et plananlæg.

MK-sneglen, som produceres på en af verdens største specialfabrikker for rørsnegle, er gennem mere end år udviklet til et meget velfungerende og driftsikkert produkt til transport af korn. Være vanskeligt at tør- re frøafgrøder i stålsiloer. Hvis man har en husdyrsbedrift har stål- og gastættesiloer dog for- dele. Ifølge Henning Sjørslev Lyng- vig er gastæt opbevaring tit den billigste måde at opbeva – re sit korn på. Hvis man er op- mærksom på de begrænsnin- ger, som opbevaringsformen.

Test af stålsiloer til korn : Silotyper med forskelligt udstyr : Fyldning og tømning af siloen.

Kornets start fugtighed er ca. Ti stålsiloer , to tørrerier og et renseri – alt under lås og slå og tag. Siloerne bruges til afkøling og tørring af korn. Nogle rystede på hovedet over, at jeg valgte stålsiloer , men plansilo er ikke en løsning på langt sigt.

Om det økologiske korn kan forrente de millioner, som tørreri, lade og siloer står i, besvares med et lille smil og typisk underspillet bondefornuft. Boltede eller helsvejste ståltanke til mange brancher indenfor industrien. Salg, konstruktion, fremstilling, opstilling og servicering af anlæggene.