Titrering af eddikesyre

Eddikesyre tilsættes madvarer af to årsager. Titrering af eddikesyreopløsninger. Rapporten bestemmer masseprocenten af eddikesyre i husholdningseddike via en kolorimetrisk titrering (Phenolphthalein).

Vi vil finde ud af hvor meget eddikesyre der er i husholdningseddike. Der skal udføres en titrering af en eddikesyre -opløsning med en 1M NaOH- opløsning. Rent praktisk udleveres der en eddikesyre opløsning med en koncentration på M.

Denne opløsning fortyndes ved at udtage et volumen på x mL, der fortyndes med vand til 10mL. Af disse 10mL udtages . Hostrup – Hold Table of Contents 1. Potentiometrisk titrering : Vi noterede fra eddikeflaskens varedeklaration, hvad eddikesyreindholdet var angivet til. Vi afpipetterede 2mL eddike og kom det i et bægerglas sammen med 25mL vand (der kan tilsættes mere van hvis nødvendigt for at kunne holde pH-elektroden væskedækket) – Så tilsatte vi . Syre-basetitrering Hvis vi skal bestemme koncentrationen af en saltsyre eller en opløsning af eddikesyre , kan vi benytte syre-basetitrering.

Princippet ved titrering er omtalt i kapitel side 150. Ved titreringen tildryppes en stærk base, fx natriumhydroxi med kendt koncentration til opløsningen af syren med ukendt .

Opskriv reaktionsskemaet for reaktionen mellem eddikesyre og natriumhydroxid. Bestem ækvivalenspunktet ud fra titrerkurven. Ved titrering vælger man således en indikator, der skifter farve (slår om) nær ved pH-værdien i ækvivalenspunktet. For eddikesyre , som vist i figur X, skal omslaget ligge omkring pH = og farveskiftet under titreringen signalerer da, at pH er nær – dvs. Der må tilsættes så lille mængde indikator som . Mængden af eddikesyre i eddike , for eksempel , kan bestemmes ved titrering en prøve af eddike mod en stærk base . Viser et forsøg hvor eddikesyreindholdet i husholdningseddike bestemmes.

Af en eller anden grund valgte jeg Mickey Mouse som speeker. Set i bakspejlet ville jeg måske have indtalt videoen selv. Her viser jeg hvordan man beregner syrhedsgraden af en 10M eddikesur.

Beregne indholdet af eddikesyre i husholdningseddike. Forinden fortyndes mL husholdningseddike . Koncentrationen af eddikesyre. En video, som viser et gennemgået forsøg om bestemmelse af koncentrationen af eddikesyre i almindelig husholdningseddike.

Regneeksempel på syre-basetitrering. Et regneeksempel på beregning af koncentration i en ukendt opløsning vha. I skal ved hjælp af titrering finde ud af, hvor meget eddikesyre der er i eddike.

De mL eddike fortyndes til 1mL.

Hvad er massen af ethansyre opløst i de 1mL ? Der udtages mL til titrering. Hvor stor er massen af ethansyre i disse mL? Det betyder ifølge bufferligningen, at pH = pKs ved halv-ækvivalenspunktet! Alt dette gælder også ved titrering af baser med stærk syre.

Ks for basens korresponderende syre som kan aflæses. Eksemplet titrering af eddikesyre. En burette bruges til at tilsætte titrator, således at det er muligt ret præcist at aflæse anvendt volumen.

Titratoren reagerer med prøven (titranden), som man vil kende stofmængdekoncentrationen af. Der er oftest tilsat en indikator, .