Udskiftning af elmåler

Det er firmaet Kamstrup, der udskifter og opsætter elmålerne på vores vegne. Du vil modtage et brev med posten om tidspunktet for udskiftning på din adresse. Den fjernaflæste elmåler bliver ikke fjernaflæst med det samme.

Du får et brev fra os, når . Beslutningen om at erstatte de nuværende elmålere med fjernaflæste elmålere er truffet af Folketinget.

Med den nye, fjernaflæste elmåler får du nem adgang til det aktuelle forbrug og forbrugsopgørelser via din elleverandør. I filmen nedenfor kan du se mere om processen for udskiftning af elmålere. Brug kortet her på siden til at holde dig løbende opdateret me hvor langt vi er med udskiftning og opsætning af alle de nye, fjernaflæste elmålere.

Den nye elmåler , der bliver sat op hos dig, er gjort klar til fjernaflæsning. Du kan følge fremdriften i arbejdet med udskiftning af elmålere på et kort, der løbende bliver opdateret. Bliver strømmen afbrudt under installationen af elmåleren? I de fleste tilfælde kan måleren skiftes uden strømafbrydelse.

Hvor lang tid tager det at skifte måleren?

Selve målerskiftet tager ca. Skal jeg betale for udskiftning til den nye elmåler ? Nej, det koster dig ikke noget. Udskiftning af elmålere. Har du denne måler (på billedet herover), skal du ikke foretage dig noget – så er din elmåler allerede blevet skiftet.

SEAS-NVE har igennem de seneste år skiftet de fleste elmålere hos vores 375. Hvis din elmåler sidder udvendigt på din ejendom, modtager du et brev om udskiftningen op til uger, før det bliver udført. I en række bornholmske husstande skifter man i disse dage el-målere. For en mand fra Rønne betød det kortslutninger og ødelagte el-artikler.

Af Kasper Buch Petersen. Elektronikvirksomheden Kamstrup har vundet en kontrakt på mia. Dong Energys cirka mio.

Energi Fyn Net står over for en omfattende udskiftning af elmålere hos alle vores 200. Klik derefter på din bygning, på selve kortet, og se datoerne for netop dit område. Se, hvornår den fjernaflæste elmåler bliver sat op hos dig – Radius. Kundeinformation om udskiftning af elmålere.

Nord Energi er godt i gang med en omfattende målerudskiftning af cirka 62.

Sidder din elmåler udvendigt, behøver du ikke være hjemme på udskiftningstidspunktet. I dette tilfælde efterlader . Aftale om data-håndtering går til schweizisk selskab. Bekendtgørelsen om smarte elmålere til alle er en forlængelse af den regeringens strategi om et smart elnet, der kan fordele og dermed begrænse elforbruget. Fra december til marts i. Tidsplanen for udskiftningen af målerne er nu så fast, at alle kan se på radiuselnet. Kommunikation før udskiftning.

Derfor er vi, i samarbejde med Kamstrup, nu i gang med at forberede udskiftning af målerne hos vores kunder. I Verdo skifter vi også alle vand- og varmemålere i samme omgang – så er det ikke kun elmåleren der bliver smart. En fjernaflæst elmåler skal være i stand til at videreformidle målte data om aftag og levering af elektricitet for de enkelte tidsserier til netvirksomheden og en ekstern enhed. Der har i mange år været uklare regler om håndtering af udskiftning af elmålere. Det har medført en række problemer, når der efterfølgende i klagesager er sat spørgsmålstegn ved målerens nøjagtighed.

Hvornår bliver min nye elmåler monteret? Du modtager et brev med posten med tidspunkt for udskiftning af din elmåler , når vi er klar til at gå i gang i dit område. I brevet står der, hvornår teknikeren fra Eltel Network kommer og udskifter elmåleren på din adresse.

Er din elmåler placeret indvendigt?