Aflæsning af varmemåler

Hvordan aflæser du din varmemåler ? HOFOR benytter forskellige typer af varmemålere. Der er gennem årene sket en betydelig udvikling indenfor målere, og vi søger hele tiden at have de bedste. Det sker ve at vi løbende tester målerne og holder øje med målernes kvalitet. På denne måde kan du være sikker på, at det .

Sådan aflæser du din måler. Aflæsning af varmemåler. Udgifterne til opvarmning fordeles enten efter bruttoetageareal eller varmemålere. Fordeles udgiften efter varmemålere er det vigtigt, at man ved aflæsningen af disse kontrollerer, at denne er korrekt. Det kan være for sent at påberåbe sig en forkert aflæsning, når man modtager varmeregnskabet . Klik på billedet og få en interaktiv vejledning i, hvordan du aflæser din varmemåler.

Der findes mange forskellige varmemålere. Vi forsøger at indkøbe varmemålerne, så de dels passer til.

Har du en måler, der ikke er på listen, er du velkommen til at kontakte vores målerafdeling for en forklaring på, hvordan du kan aflæse din måler. Den årlige forbrugsmåling foretages af Techem – for egenkontrol se her. Vi fjernaflæser dit varmeforbrug.

Så slipper du for at aflæse din varmemåler. Det er alligevel en god idé at følge med i dit varmeforbrug og holde øje med måleren. Du skal kontakte os hvis du har mistanke om, at der er noget galt, uanset om den viser for meget eller for lidt. Hvis måleren ikke måler korrekt, vil vi fastsætte dit . Fjernaflæser varmemåler. Displayet skifter mellem visninger: 1. Brunata måler energiforbrug, sørger for fakturering på grundlag af faktisk forbrug, øger bevidstheden om ressourceforbrug og støtter miljø- og cleantech initiativer.

Kabel leveres af elektriker. Varmeværket års aflæser varmemålerene i perioden fra den 20. Der er nu mulighed for at se sit forbrug på nettet. Svar: I selve lejeloven er der ikke en direkte hjemmel til at kræve aflæsning af varmemålere ved fraflytning.

Men det følger af almindelig sædvane, at du for egen regning kan få foretaget en aflæsning – og dermed få opgjort din samlede varmeudgift i lejeperioden. Meddel eventuelt udlejeren, at du ønsker .

Din måler er en elektronisk måler med flere tælleværker, der måler både energi og fjernvarmevand. Den elektroniske måler indeholder også en radiosender. Vi har et tæt samarbejde med Odense Renovation, og det er renovationsbilen, der aflæser fjernvarmemåleren hver gang, den henter dit affald. Ved årsaflæsningen skal du aflæse din varmemåler og indberette målerstanden til os.

Du aflæser måleren som vist på nedenstående eksempler. Målerstanden vises i hele GJ, mog H. Klik på den type måler der svarer til den du selv har siddende i huset. Når du anfører målerstanden på . Hvis din vandmåler er forbundet til din varmemåler , kan du aflæse din vandmåler via varmemålere ved at trykke gange på pilen på din varmemåler. Du kan stadig aflæse vandmålere direkte.

Hvis det er svært at aflæse vandmåleren på grund af ” klodsen” på . Synes at have læst et ste at man kan pålægge fraflytter at betale evt.