Bly vejledning

Dansk Asbestforening har udarbejdet denne vejledning i god praksis ved arbejde med bly og blyholdige materialer, hvori det angives, hvordan saneringsarbejdet skal gennemføres, så hensynet til sikkerhe sundhed og miljø sikres. Den indeholder vejledninger til brug ved sanering af blyholdige materialer. Metallisk bly og blyforbindelser. Erstatter At- meddelelse nr.

At-vejledningen omfatter arbejde for en arbejdsgiver, hvor der vurderes at være risiko for påvirkning af metallisk bly og dets ionforbindelser.

Kontrol af luftens indhold. Betalingsbelagt indhold. Vejledning og beskrivelse for blysanering. Så har vi taget hul på en etape i kilometerhusene, med miljøsaneringsarbejder.

Medlem af Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen. Vi er netop optaget og blevet medlem af Nedrivnings- og miljøsaneringssektionen. Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere, entreprenører, nedrivningsfirmaer og håndværkere i Gladsaxe Kommune, der står overfor at skulle håndtere byggematerialer, der indeholder bly. Hvis du som borger eller virksomhed i Gladsaxe Kommune står for at skal renovere eller nedrive dit hus .

Hvis medarbejdere jævnligt arbejder med materialer, der indeholder bly , er det et krav, de får indholdet af bly i blodet målt ved en blodprøve. Kravene ved arbejde med blyholdige materialer er beskrevet i At- vejledning C. Senest revideret den 02. Ud fra screeningen, får du en miljørapport. BAR-BA har udgivet en branchevejledning om håndtering af bly i bygninger. For både ved små og store renoveringsopgaver risikerer man at støde på fortidens synder i form af forbudte stoffer eller stoffer og materialer, der er underlagt diverse restriktioner.

Entreprenør Kloakmester. For mere information, læs Asbestforeningens vejledning og beskrivelse af udførelse af blysanering. Blyforbindelser er blevet anvendt i maling i mange år, primært i form af pig- menterne blyhvidt og blymønje.

Brug af blyhvidt blev forbudt i . Nærværende beskrivelser i bilag er vejledende, og de gældende lovkrav på området skal overholdes. Ligeledes skal eventuelle lovændringer, der træder i kraft under arbejdets udførelsesfase implementeres. Arbejdstilsynets regler samt At-vejledning C. Nordsjællands bygningsrådgivning foretager forundersøgelser og analyser i forbindelse med mistanke om bly. Vi udtager prøver, sender disse til analyse og laver derefter en udførlig . En del arbejdsgivere beder medarbejdere om at gå til deres praktiserende læge og få taget en rutinemæssig blodprøve til måling af bly.

Egen læge kan imidlertid ikke få honorar af Sygesikringen for udstedelse af denne blodprøverekvisition.

Praksisudvalget i Hovedstadsregionen har set på . VEJLEDNING TIL SCREENING. AF BYGNINGER VED NEDRIVNING. PCB: Elastiske fugematerialer. Klorerede paraffiner: Elastiske fugematerialer.

PVC : Tagrender og nedløb. Bly : Maling ( fx mønjer).