Danske marker

I alt dyrker danske landmænd og skovejere tæt på millioner hektar. Der vil blive høstet mest vinterhvede i år på de danske marker. De fik tilsået vinterafgrøderne uden, at de skulle kæmpe med våde marker og dermed dårlige startbetingelser for kornet. Afgrødekrav fra EU får flere til at så havre.

Der er lige nu flere bjælder på de danske marker end længe.

Arealet med den gamle kornsort havre er. EU-regler får flere landmænd til at satse på havremarker, der i år fylder procent mere sidste år. Mange kender kun hamp som en ulovlig hashplante.

Men planten har et stort potentiale på de danske marker , mener forskerne bag et nyt projekt. De danske marker er udpinte og kornkvaliteten rekordlav. Landbruget vil have lov til at bruge mere gødning – nu. Regeringen afviser at give los.

Der er intet til hinder for, at dansk korn og raps bliver sprøjtet med Roundup kort før høst for at sikre en ensartet modning, mener regeringen.

Den stigende efterspørgsel fører dog ikke til, at alle danske marker bliver gule. Der er grænser for, hvor meget raps der kan dyrkes i Danmark, fordi rapsen kræver vekseldrift og ikke kan dyrkes på den samme mark hvert år. Bruno Sander Nielsen, chefkonsulent i Landbrugsraadet, anslår, at der maksimalt . Flere tyske landmænd er begyndt at forpagte danske marker for at dyrke majs til biogasanlæg syd for grænsen. Med lovforslaget om en ændring af gødskningsloven, som netop er sendt i høring af miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, tager regeringen et afgørende skridt i retning mod at give planterne på de danske marker den gødning, de har brug for.

I fremtiden kan kapitalfondene drive store dele af Danmark som blokvognslandbrug. Blokvogne vil komme op fra syd med udenlandsk arbejdskraft og landbrugsmaskiner, tilså marker og tage høsten med retur. Men hvem er det til glæde for?

Den såkaldt afgassede biomasse spreder sig nemlig mange steder ud over de danske marker som erstatning for enten gylle eller kunstgødning. En af de stedet er Bregentved Gods ved Haslev. Vi ve at der er både kvælstof, fosfor og kalk i, og det er noget af det, vi skal bruge.

Det lyder umiddelbart som fremtidsmusik, men skal man tro ph. Aalborg Universitet, Karl Damkjær Hansen, vil vi opleve de første droner svæve over de danske marker om to år. Det skriver dagbladet Nordvestnyt.

Teknisk set er det allerede nu muligt at overvåge og fotografere markerne . Verdensmesterskab på danske marker.

Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, er medarrangør, dommer og terrængiver i det store verdensmesterskabs arrangement i Nordjylland i den kommende weekend. WORLD CHAMPIONSHIP FOR POINTING DOG . Den fugtige sommer har sendt tusinder af snegle ud på de danske marker , hvor de æder løs af planterne. Kvælstof-tildelingskort til 7. Det er en dyr fornøjelse for landmændene.

Skærmdump som viser et eksempel på en rapsmark med forslag til gradueret tilførsel. Planten bag hash og marihuana har fået et blakket ry, men faktisk er det helt lovligt at dyrke en række hamparter på de danske marker. Og hamp har flere gode egenskaber, som kan være nyttige for både miljøet og de danske landmæn mener forskerne bag et nyt projekt, skriver Videnskab. Sojabønner på vej til danske marker. Forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har dyrket økologiske sojabønner med henblik på fremstilling af vegetabilske alternativer til mejeriprodukter ? En ny rapport fortæller blandt andet om dyrkningsforhold for . NaturErhvervstyrelsens har fundet ulovlige genmodificeret raps på danske forsøgsmarker.

Styrelsens kontrollører satte tirsdag de tre små markarealer på hver kvadratmeter i karantæne og sikrede sig, at planterne efterfølgende blev destruerede. Læserbrev: I et indlæg her i spalterne den 20. Hansen den gamle vandrehistorie om, at der ikke kan dyrkes brødkorn på danske marker.