Dehns palæ

Centrum blev udgjort af en ottekantet plads med fire adelspalæer omkring en rytterstatue af . Alle bygningens etager blev stærkt medtaget af slukningsvand og etagedæk styrtede delvis ned. En mand i sort maskeradedragt overbragte et brev fra selveste kongen, Frederik VI, der bad den velhavende skotske forretningsmand Christopher Mac Evoy om et lån. Sådan gik det dog ikke helt.

Efter seks års restaurering, istandsættelse og ombygning er J. Morgentrafikken vil blive påvirket.

Som nævnt i beskrivelsen for dette palæ er udformningen og indretningen den samme, men i spejlvendt udførelse. Palæet har i tidens løb lidt noget mere af ombygninger og ødelæggelser end . Dehns Palæ , Bredgade 54. Bygningen havde herefter skiftende . Af bygningens oprindelige interiører er kun det fornemme rokokotrapperum bevaret. Indvendige restaureringsarbejder. Haven er opdelt i kvadrater med bede og belægning, der danner ramme for frodighed og ophold.

Huset havde i nogle år tilhørt prins Frederik af Hessen- Kassel, men blev nu solgt og fordelt på flere ejere.

For klaverfirmaet rummede bygningen fine produktionsmuligheder med lager i kælderen, kontorer og udsalg i . Disse billeder giver et lille indtryk af det smukke interiør. Genopbygning efter brand. Projektet omfatter ud over restaurering af.

Beletagen, nyindretning af palæets øvrige etager til brug for. Apotekerforeningens administration. Skrevet af Johanne Bornemann Mogensen. Ilden bredte sig, og var svær at få bugt me så palæet brændte i flere dage og fik derfor en masse vand. Vi har her i december arbejdet med at nedtage et vægmaleri i det delvist nedbrændte . Plads til 1medarbejdere, tilhørende kantine mm.

Den stærkt trafikerede Bredgade er sent tirsdag aften fortsat afspærret fra Dronningens Tværgade til Fredericiagade, og den vil . Klik på billederne nedenfor for stor størrelse. Rosenberg for gehejmeråd F. På den mådevar herskabet pådet nærmeste samlet igen. Hun blev dertil sin død to år senere. Hertugen mistede sit store og værdifulde bibliotek ved Christiansborgs brand.

I baggrunden ses Marmorkirken og den russiske ortodokse kirke.

Det var den store nyhed i alle medierne den majdag, både på internettet ,aviserne og tv. Arbejdet omfattede såvel afvandingsarbejder som belægnings- og beplantningsarbejder. Endvidere skulle der produceres og opsættes en pergola samt bord. Belægningsarbejdet med store .