Destillation af råolie

Molekylerne består alle af både carbon og hydrogen, men der er forskel på, hvor store de er. Størrelsen på et molekyle har ind- flydelse på de fysiske egenskaber, og kogepunktet er . Det foregår ved at adskille de forskellige molekyler i henholdsvis gasarter, lette olietyper som benzin og jetbrændstof og tungere diesel- og fyringsolier med lange molekyler. Det sker i første omgang ved destillation af råolien.

Først renses råolien for bland andet salt. Derefter opvarmes olien i en stor ovn til cirka 3grader.

Olie eller olie er udvundet fra under jordskorpen i sin rå form , som er en tyktflydende blanding af mange forskellige kulbrinter. Kulbrinter er forbindelser består af hydrogen og kulstof i forskellige nøgletal. Dette forhold er afgørende for egenskaberne af det brændstof , nemlig kogepunkt , hvilket er vigtigt i en . Råolie oparbejdes på raffinaderier.

Den første proces er en destillation , hvor indholdsstofferne adskilles i fraktioner efter kogepunkt. En del af de langkædede alkaner krakkes til kortere kæder. For at forbedre forbrændingen i benzinmotorer omdannes de ligekædede alkaner til forgrenede.

Processen kaldes reforming. Alkaner Materialeforbrug : 1.

Reagensglas ( stort, behøver ikke at være rent) 2. Gummiprop med huller 6. Bøjet glasrør termometer 8. Rapporten undersøger destillation af råolie i kemi. Formål Formålet med eksperimentet er at undersøge, hvorledes råolie ved destillation kan adskilles i. Her produceres som det første trin af forarbejdningen af råolie en række råstoffer til den kemiske industri. Ved fraktioneret destillation , der er den centrale proces på raffinaderierne, adskiller man stoffer efter deres kogepunkt. I en væskeblanding vil de stoffer, der har lavere kogepunkt, fordampe fra væsken før stofferne med . Fraktioneret destillation benyttes f. Ved at komprimere og afkøle en blanding af luftarter, f. Ved efterfølgende destillation kan man udvinde hver af luftblandingens komponenter . I et forsøg skulle jeg destillere vand og sprit.

Opgave: Beskeiv hvordan destillaiton af vand og sprit minder om destillitaion af råolie. Håber at nogen kan hjælpe :D. Destillation anvendes især indenfor raffinering af råolie på de såkaldte olieraffinaderier. Her udvides princippet dog typisk til fraktioneret destillation.

I denne type destillation destilleres råolien først ved omkring 400°C, og det der ikke fordamper, sorteres fra og bruges til blandt andet asfalt. Herefter laves der en ny destillation.

Creative commons: BY – NC – SA . Beskrivelse: Min lærer synes godt om min beskrivelse af råolie, fik i hvert fald en god karakter. Olien er oprindelig opstået ved omdannelse af dyr og planter, der har levet i havet. Opgaven er i PDF-format og fylder sider. Den kan ikke bruges direkte.

Når olien er kommet op af jorden, kaldes den råolie. Du skal være logget ind for at se denne side. Aktiviteten fokuserer primært på undersøgelsesmetoden destillation. Husk at råolie ikke må anvendes i folkeskolen, men teorien kan overføres, til det der sker på et olieraffinaderi.

Når råoliens kulbrinter bliver adskilt i mindre grupper, som kaldes fraktioner. Fremkommer de velkendte olieprodukter som f. Kulbrinterne har forskellige kogepunkter, så for at adskille råolien kan .