Elv i norge

Dette er ei liste over elver i Norge. Lista er delt i to deler. Kapittelet Norges største elver er en sorterbar tabell over de største elvene i landet, mens kapittelet Elver i Norge er en liste over elver sortert i geografisk rekkefølge fra grensa mot Sverige i sør til grensa mot Russland i nord.

For vassdrag med munning utenfor landet gis tall for hele vassdraget ovenfor det punkt der det forlater norsk område for godt. Lengde (km)Nedbørfelt (km2)Glommavassdraget 1 . Kryssordhjelp – Elv i Norge.

Vi er Norges største kryssordhjelper med millioner av ord. Du kan søke i en bokmålsordliste og nynorskordliste som inneholder både ord og egennavn. Du kan også velge å søke i et stort utvalg av temaer. Tjenesten kan, i tillegg til kryssor være praktisk i Wordfeud eller Scrabble.

Lengst sør på Østlandet er det imidlertid noen strekninger der elver eller bekker danner grense mellom Norge og Sverige. Lengst sør i Eidskog kommune i Hedmark danner en sidebekk i Mangenvassdraget landegrensen. Den går fra Lembruvanna i 5-kilometer østover ned til det lille Fisketjennet mellom . Finn synonymer til Norsk elv i kryssord?

Roggejohka, Jægervasselva, Skauvollelva, Skájddeelva, Urdalsåe, Krokevassåi, Bielva, Glitra, Reinbukkelva, Holma med flere.

Den nest lengste elva i Norge , Pasvikelva, starter i Finlan og renner gjennom Russlan før den ender sin 3kilometer lange ferd i Bøkfjorden i Finnmark. Glomma er Norges lengste elv , ca 6km lang. Numedalslågen renner helt ned til Larvik. Den har utspring i Aursunden nordøst for Røros og.

I Norge finnes det store reserver for gull, enda den største andelen befinner seg i fast berg. Det mest populære området å vaske etter gull er Finnmark, hvor flere elver og bekker inneholder store . Flommen i Tana blir større enn en ti-års flom. Grunnen til at den ikke ble enda større, er at temperaturen har sunket litt. En stor isgang er i ferd med å kulminere, men flomfaren er ikke over.

Rogs-Elvensra Rogs-Soen og SmaadalsElv, der kommer fra nogle smaa Vande paa Fieldene, og gaaer til Opdals – Elv ved Fonneby – Vandet. Paa den Sendre Side optager den e. Biernedals – Elven der kommer fra Fieldene mod Vest, Olmaas- Elv , Tolengaard- Elv , Torstrud- Elv og Deveg-Elvere alle smaa Aaer, som gaae til . Lands aeldste historie og Forfatning, som en Inladning til Norges udförligere Historie Christian M. Elv i Dvre,Tellemcnken, Bratsberg-Amt, falber ud i Tind-Sse. V tteren eller Odder Elv , falber ub Dst for Christian-.

Bei afMile gjen nem Bvre Tellemalken. Maan Elv i Wvre-Tellemarken, Bratsberg-Amt, falder ud i Tind-Soe. Otteren eller Odder Elv , falber ud Dst for Christian- fan efterat haue tilbazelagt en Vei afMile gjen nem DvreTellemarken.

Den kaldes og Torris dals. Foruten laksefiske, har Norge mange elver med et godt og variert fiske. Klassisk fluefiske etter ørret og mange andre arter, båtfiske, fiske etter sjøørret- og sjørøye (Nord- Norge ) for å nevne noe. Omfanget av aktiviteter som påvirker vassdrag og innsjøer i Norge øker.

Det er viktig at den samlede påvirkningen på lang sikt ikke blir større enn at økosystemene bevarer sin naturlige tilstand. Norge er fullt av padleelver i verdensklasse, alt fra små, bratte bekker til store elver med svære stryk finner du nesten over hele landet. De fleste er lett tilgjengelig – i hvert fall sammenlignet med utlandet.

Og her kan vi godt minne om at det var i denne elva den hittil største holaksen i Norge er landa, 2kg. Elva har også ei histore som ikkje kan reigistrerast utan å gå i “djupet”. Starten er eigentlig i førhistorisk tid.

Mykje vatn, is og gjørme har dundra ned dalen og lagt grunnlaget for landskapet slik vi ser . Når isen legger seg østafjells er lakefiske etter mørkets frembrudd noe av det mest spennende en kan gjøre. Klima- og miljødepartementet arbeider for å ta vare på vassdragsnaturen og sikre et godt vannmiljø i Norge. For å sikre godt vannmiljø, bruker regjeringen vannforskriften som et viktig verktøy. Godt vannmiljø innebærer at alle viktige grupper av dyr og. Gulldykker Marius Frang fant gullklump på 3gram i elva Gisna mellom Oppdal og Rennebu søndag.

Det beste utvalget har du i Finnmark. Har hørt at en uke også går greit der. Langs kysten er det ofte alt for bratt til at det kan kalles rolig (dog mange fine elver ). Da gjenstår områdene fra Femunden og sørover.

Trysilelva er et greit alternativ, bytter navn til Klarälven i Sverige. De første milene kan neppe .