Fjernaflæsning

Manuel måleraflæsning af varmemålere og vandmålere er tidskrævende og usikker. Få en sikker og brugervenlig løsning med fjernaflæsning. Fjernaflæsning af vandmålere og varmemålere.

READy Netværk-løsningen fra Kamstrup gør det let for vandværker og varmeværker at komme i gang med fjernaflæsning. Alle elkunder skal have udskiftet elmålerne i løbet af år.

Se her, hvorfor vi udskifter elmålerne til fjernaflæste målere, og hvorfor det er til din fordel. Se, i hvilken periode vi. Jeg har lige indberettet aflæsning, og så at vi skal have fjernaflæste målere. Fordelene synes jeg er noget overdrevne: 1. Skal alle have udskiftet elmåleren? Ja, alle kunder, der har en gammeldags drejeskivemåler eller en nyere elektronisk måler, skal have en fjernaflæst måler.

Har du en el-måler med fjernaflæsning kan dit el- forbrug aflæses – helt uden at involvere dig. Din el-måler er udleveret af dit el- netselskab, og det er el-netselskabet der afgør om du har en fjernaflæst el-måler.

Derfor er vi, i samarbejde med Kamstrup, nu i gang med at forberede udskiftning af målerne hos vores kunder. I Verdo skifter vi også alle vand- og varmemålere i samme omgang – så er det ikke kun elmåleren der bliver smart. Radiobaseret fjernaflæsning. Techem er førende indenfor den nyeste fjernaflæsningsteknologi.

De radiobaserede fjernaflæsningsmålere fra Techem har startet en mindre revolution indenfor beregning og fordeling af vand- og energiforbruget. Den nye teknologi giver mange fordele. Udlejningsejendomme tilføres en . Hammel Vandværk har succes med sin semi‐ automatiske aflæsnings‐løsning. I løbet af en enkelt arbejdsdag kan én mand aflæse 3. Som det første land i verden har Grønland fået fjernaflæsning af el, vand og varm hos alle forbrugere.

Nukissiorfiits kunder har fælles vand- og varmemålere i boligblokke. Sortimentet af vores energimålere omfatter alt fra de helt små villa- og lejlighedsmålere til de store blok- og industrimålere. Og vi opfylder alle behov for både datalogning og datavisualisering, da vores energimålere er fjernaflæste. FORBRUGSMÅLERE: Vælger man at fjernaflæse forbrugsmålere, skal forbrugerne vide tidspunktet på forhånd. Hvis fjernaflæsningen ikke viser det samme som visningen på den godkendte måler ude hos forbrugeren, så er det visningen hos forbrugeren, der gælder.

Fra aflæsning til fjernaflæsning.

Anvendelse af data fra fjernaflæsning. Erfaringer TREFOR Vand –. Sektionsovervågning, cut-off-værdi. Greve Vandværk har besluttet, at udskifte vandmålerne i forsyningsområdet med fjernaflæste elektroniske målere fra Kamstrup. Der er mange vandmålere i forsyningsområdet, og udskiftningen kommer derfor til at foregå etapevis over en årrække.

Find vejledningen til din fjernaflæste elmåler via linket. Vi skaber dels egne produkter under FA- og RF-systemerne, dels kommunikationsprodukter for målerproducenter og andre. Det anføres i henvendelsen, at energimålerne inklusive fjernaflæsning er typegodkendte af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifon (tidligere Erhvervsfremme Styrelsen). I de følgende afsnit fremlægges sekretariatets forsøg på en definition af begrebet fjernaflæsning : 5. En forsyningsvirksomheds betalingskrav . De nye fjernaflæste vand- og varmemålere betyder farvel til det årlige selvaflæsningskort og den manuelle årsaflæsning. Det er dog stadig vigtigt at du kontrollere dit forbrug og din måler med jævne mellemrum.

Stort set alle fjernvarmemålere og tilhørende vandmålere fjernaflæses.