Flowmåler vand

Der bør derfor bruges tid på at foretage en grundig vurdering af procesvæskens og den samlede installations karakter. Her er nogle vigtige spørgsmål, som skal besvares, før der vælges flowmåler : Hvilken væske skal måles af flowmåleren eller flowmålerne (luft, vand etc.)? Har du brug for, at flowmåleren foretager måling af . Hos Løwener leverer vi Badger Meters flowmåler , herunder magnetisk induktive flowmålere, pitotrør, VA målere, ultralydsflowmålere samt oliemålere. Kort sagt et bredt udvalgt af gasmålere, dampmålere samt flowmålere til luft og væsker, herunder Vortexflowmålere, turbineflowmålere samt masseflowflowmålere og diverse .

Flexim stationær ultralydsflowmåler til montering uden på røret. Prisgunstig model primært til vand applikationer. Deltawave – til flow i store rør eller åbne render og floder. Der findes forskellige typer flowmetre, målemetoder og –principper. Beskrivelse: Flowmåler anvendes i rørledninger og bestemmer volumenstrømmen af væsker eller gasser.

Flowmetret består af et konisk målerør i ABS plast med et flod . Flowmålere og flow metere til måling af flow i alle typer medier.

Find den flow måler du har behov for hos os. DANOVA har mere end års erfaring med alle former for flowmålere. Krohne en ny standard for magnetiske flowmålere til vand og vandbehandling, ved at tilbyde en række spændende nye egenskaber, der er unikke for måleprin- cippet. Ultralyds flowmåler til vand. Ny udformning af målerøret.

This product is mainly used for water heater, water machine, card machine. Måleren leveres med flagetilslutning og indbygningsmålene er selvfølgelig DIN normeret. Dansk betjeningsvejledning.

Cermet, hvilket giver en måler der modstår de trykstød og temperaturgradienter, der kan forekomme ved hyppig rengøring med enten varmt vand eller damp. In-line ultralyds flowmåler til fast montage med transit time ultralyd. Denne flowmåler er beregnet til måling i rene væsker f. Måleren benytter Multipulse teknologi til at aftaste flowet, og består af et rørstykke med diameter fra DN til DN 600.

Måleren indeholder et display til visning af aktuel flow og . På mange virksomheder bliver de udledte stofmængder beregnet på baggrund af årligt vandforbrug, fordi vandmængden bliver opgjort i forbindelse med betaling for vand. Flowmåling er specielt vigtig, når den udledte stofmængde skal bestemmes.

Ligeledes bliver særbidrag for afledning af spildevand ofte beregnet på. Den anvendes primært som volumenstrømsgiver til energimålere som MULTICAL og er beregnet til anvendelse på varmeinstallationer med vand som varmebærende element. Volumenmålingen foretages med bidirektional ultralydsteknik efter . En flowmåler , også kaldet gennemstrømningsmåler, er et instrument til at måle volume og hastighedsgennemstrømning af forskellige medier gennem rør såsom vand , olier, gas og andet. GE Panametrics PT8clamp on ultralydsflowmåler er den optimale flowmåler til kontrolmåling, hvor måletransducerne monteres uden på røret (påvirker ikke processen). Håndholdt clamp-on ultralyds flowmåler GE Panametrics PT878.

Intuitiv instrument menu.