Hvad er råolie

Massefylden på olie er mellem og 0 oftest mellem og 94. Produkter baseret på råolie kaldes petrokemiske produkter. Dog findes der et mindretal af forskere, der mener, at råolie løbende kreeres i jordens kerne.

Ved raffinering behandles råolien, således at der opnås flere produkter efter fysiske og kemiske egenskaber. Råolie har på grund af den typiske sorte farve fået tilnavnet det sorte gul fordi det er enormt værdifuldt.

Råolie er en gul til sortbrun væske, der især består af carbonhydrider. Begrebet omfatter tre kemisk forskellige grupper: Animalske og vegetabilske olier består af fedtstoffer ( se fedt, lipider, olieplanter og spiseolie), æteriske olier hovedsagelig af terpener, mens jordolie, mineralolie eller råolie er en gul til sortbrun væske, . Fra råolie til færdige produkter. Det er i raffinerings-processen, at råolien behandles og giver de. Nederst i tårnet samles den allertungeste råolie , som slet ikke er fordampet.

Størrelsen af denne destillationsrest afhænger af råolien. Olie er et fascinerende produkt, som bruges til en masse ting.

De første oliefund blev gjort for 1år siden i Rusland og USA. Dengang foregik oliejagten på må og få, men i starten af det 20. Olie og gas er rester af mikroskopiske dyr og planter, altså organisk materiale, som . De er alle resultatet af raffinerede produkter. Let madolie har en konsistens tæt på vand , mens olier som råolie er tykkere , som sirup. På det atomare plan er olier består af triglycerider , der er strenge af kulstof og hydroxid atomer og forbindelser.

Kulbrinter , da disse kaldes , er de vigtigste komponenter i olie og gør dem nemme at identificere på det . Jeg har hørt, at olie kun dannes i et olievindue. Hvad bruges olie og naturgas til? Olie og naturgas spiller en væsentlig rolle i den verden, som vi kender i dag, og efterspørgslen stiger støt.

Olie bliver anvendt som energikilde til opvarmning og som brændstof til biler, fly og skibe, og den er fast ingrediens i mange af de produkter, . Denne lille film beskriver, hvad råolie egentlig er og bruges til. Efterspørgslen efter olie og naturgas stiger. Man er nødt til at acceptere en lille sponsor forfilm forinden.

Kære Aminoer Efter en lang jagt på drømme business, har jeg TROR JEG fundet vejen til det, jeg tror jeg er nået til olie brønden.

Olien er millioner år om at blive dannet. Så ville det hurtigt blive dyrt at køre på. Vi bruger mere og mere energi. Når olien fosser ud af hanen på en produktionsboring et eller andet sted i verden, markerer det et foreløbigt slutpunkt på oliens lange historie i vores undergrund. Der er umiddelbart langt fra den sorte, klistrede masse, vi kender som råolie til det råmateriale, som olien i virkeligheden er opstået af.

Råolie kan bearbejdes og bruges til blandt andet benzin eller plastik. I dette forsøg skal du destillere råolie – ligesom et olieraffinaderi. Har du lært at kende forskel på benzin og diesel, når dine forældre står på tankstationen? Hvor meget står der på kontoen efter n år? Tabellen viser verdens samlede årlige produktion af råolie i begyndelsen . Råvaren til fremstilling af plast er først og fremmest råolie.

Derudover indgår cellulose, kul, naturgas og salt. Geologiske processer har under høj temperatur og tryk omdannet det organiske materiale til olie og gas. Forskellen i kogepunktet af forskellige bestanddele af råolie danner grundlæggende princip for fraktioneret destillation.

Jo lavere molekylvægt konstituerende , jo højere op den er fanget. Derfor får adskilte komponenter fra blandingen i faldende rækkefølge efter deres kogepunkter og danne forskellige .