Hvad genbruges jern til

Jern er det mest brugte metal i verden. Det bruges til alt muligt: store broer og biler, små skruer, til legetøj og til bestik. Jern kan genbruges , hvis det sorteres rigtigt.

Langt det meste af det metal, vi mennesker henter i naturen, er jern. Bortset fra aluminium er jern det mest almindelige metal på jorden. Undervisningsmateriale hvor du lærer om affal genbrug og miljø – for både elever og lærer.

På den måde kan man fjerne jern fra for eksempel aluminium, fordi jern er magnetisk, og det er aluminium ikke. Når vi genbruger metal, sparer vi en masse energi. Samtidig laver vi meget mindre affald. I naturen kan man normalt ikke finde helt rene metaller.

Metallerne hænger tit sammen med andre stoffer og ligger inden i . Af hygiejniske årsager er det vigtigt, at emballagen er tømt for indhold og synlig rent, inden den bliver afleveret til genbrug. Hvad sker der med papir der afleveres til genbrug ? Alle metaller kan genanvendes.

Metal smeltes og genanvendes til ny produktion. Metal har den fordel, at det ikke slides af at være genanvendt. Den store miljøgevinst ved at genanvende ligger i, at der spares på naturens materialer, samtidig spares der store mængder energi ve at der ikke skal brydes malm. Som regel kræver det dog ikke så meget at gøre din metalemballage klar til genbrug.

Se en lille film om at skylle din dåse eller rengøre din leverpostejbakke. Når du afleverer jern og metal til genanvendelse, bliver det kørt til en skrotvirksomhe hvor det neddeles i små stykker i . Jern og metal kan være cykler, rene konservesdåser, grill af metal, engangsgrill, græsslåmaskiner uden olie, haveredskaber af jern , jern , magneter, møbler af metal, radiatorer og ikke elektriske skrivemaskiner. Produkterne afsættes til miljøgodkendte anlæg i genvindingsindustrien. Vi indsamler jernskrot fra håndværkere, nedbrydning og kommunale genbrugsstationer.

Når brugt jern og metal bliver indsamlet, oparbejdet og smeltet om, kan det genvindes uendeligt mange gange – til stor gavn for miljøet. Jernstøberierne skal vide, hvad der er i den råvare, som de modtager så de kan lave et kvalitets produkt. Jern forefindes i store mængder i jordoverfladen. Med et forbrug på til mia.

Stålets livscyklus målt i tid kan være vanskelig, da det især afhænger hvad stålet er brugt. Lange livscyklusser finder . SÅDAN SORTERER DU – ETAGE- OG FLERFAMILIEHUSE. Batterier indeholder bl.

At vi tænker os om – og tænker anderledes. Plast og metal skal være tømt og uden rester. Affald kan godt genbruges , selvom der er en lille smule leverpostej på kanten af en folie- bakke, eller en sidste rest shampoo, du ikke kan få ud.

Er affaldet meget snavset, skal det smides ud sammen med restaffaldet. Plastbakker og -folie fra kød og . Hvad må du aflevere i sorteringen Jern og metal på AVVs genbrugspladser? AVV kun affald hos kommunale institutioner og kommunale virksomheder – dvs. Private virksomheder kan dog som udgangspunkt selv aflevere alle former for affald på AVVs anlæg samt benytte sig af ordningen ”Mærk affaldet ” . Indholdet af containeren med jern og metal bliver sorteret og skilt a inden de enkelte dele bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt råjern.

Andet aluminium, som kan genanvendes: Bunden fra fyrfadslys, gardinstænger, skifterammer, cykel- fælge, skærme og gryder. Dåser skal genbruges fordi: Sodavandsdåser – se lige her, makker! Hvad er af jern , og hvad er af aluminium? Er du i tvivl, så test med .