Hvor mange trekanter kan en sekskant mindst deles op i

En regulær sekskant er en sekskant , hvor alle sider er lige lange og alle vinkler er lige store. Da en sekskant har en vinkelsum på 720°, vil hver. Der er mange måder splitte denne sekskant op på. Vi kunne for eksempel dele den i to trekanter og en firkant, men vi observerer, at hvis vi . En sekskant er en geometrisk figur i to dimensioner.

Figuren kaldes også heksagon eller hexagon.

Ligeledes kan man betegne noget, der er sekskantet, som heksagonalt. Hvor mange trekanter kan du se? Bruke det vi vet om trekanter for å finne arealet av en regulær sekskant. Hvordan ser en regulær -kant ud?

Vis at den kan deles op i tre trekanter. Lav en tegning, der viser, hvor mange trekanter en 6-kant kan deles op i. Tegn en firkant inden i cirklen. I dette avsnittet skal vi først se på hvordan vi finner vinkelsummen i en vilkårlig trekant.

Deretter ser vi på vinkelsummer i firkanter, femkanter og så vilkårlige mangekanter.

Til slutt ser vi på hva en regulær mangekant er. Den tredje siden kalles ofte grunnlinja. En likesidet trekant (se trekant b) er også likebeint. En og samme trekant kan være både likebeint og . I en likesidet trekant er alle vinklene like store.

På figuren er der en regulær sekskant. Punkterne A, B, C, D og E ligger med samme indbyrdes. I en magisk sekskant er tallene fra til placeret i cellerne sådan at summen af tallene langs hver diagonal og. Eleverne kan i op – gaveløsningen bruge forskellige strategier i forbindelse med konstruktion af figu- rerne. Undersøg ved at tegne, hvor mange diagona- ler en firkant, femkant . Det kan fx være et hus,.

Udsnit Cirklernes radius er cm. Beregn arealet af ”bladet” på blomsten (det røde). Find resultatet af hvert regneudtryk, og skriv, hvor mange led der er i hvert eksempel. Lav et overslag på mindst fem af regne udtrykkene.

Hvad er jordens omkreds? Et rundt bord har en radius på cm. Nedskriv mindst ét argument med en påstan en hjemmel og et belæg.

Hvilke retvinklede trekanter svarer de til? Kan I skrive en formel op for dis- se trekanter ? Findes der uendeligt mange pythagoræiske kvadrattal? FACITLISTE TIL KONTEXT – KERNEBOG. Kommenterede løsningsforslag.

Frøen kan flyttes på følgende måde: OPGAVE 2. Mønterne kan flyttes på følgende måder: Situation 1: Den øverste mønt flyttes nederst. Der skal bruges mindst et flyt. Situation 2: De to yderste mønter i nederste række flyttes op i øverste . Nej, man vil bevæge sig i en spiral. IO Kvadratet er inddelt i kvadrater så der i alt er kvadrater.

Leonardo kan nu officielt kalde sig maler, da han optages i. Alle firkanter kan således blive til to trekanter. Man har derfor i matematikken også noget, der hedder .