Israelitternes første ypperstepræst

Da Moses konfronterede den egyptiske konge med krav fra israelitterne , tjente Aron som sin broders talsperson (profet) til faraoen. Dele af loven torahen, som Moses ifølge overleveringen modtog på Sinai, udnævnte Aron som præst og det samme for hans mandlige efterkommere. Han blev den første ypperstepræst.

Israels første ypperstepræst , Aron, blev udnævnt af Gud. He 5:4) Ypperstepræsteembedet blev indført med.

Kg 2:2 2 35) Da israelitterne senere var underlagt hedensk herredømme, indsatte og afsatte de hedenske herskere ypperstepræster efter forgodtbefindende. Det ser dog ud til at man alligevel i det væsentlige . Aaron var den første indviede blandt de jøder, der senere blev til et hierarki af indviede. Aarons navn betyder ”den illuminerede” eller ”den oplyste”.

Han stod for stammens præstelige funktioner, og han var israelitterne første ypperstepræst. Mens Moses modtog sin uddannelse ved det egyptiske hof og under sit eksil blandt . Hvilket rejser et interessant . Aron, der var deres første ypperstepræst.

Præsternes opgave er at forkynde, hvilke religiøse love der gælder, ikke at vedtage dem. Og de love, som øvrigheden vedtager, må „hvis ønsket er at have uforanderlige og stedsevarende. I begge tilfælde drejer det sig om begivenhederne omkring ypperstepræsten Alkimos. Han var sandsynligvis allerede blevet ypperstepræst under Antiokus V, efter at Menelaos var blevet henrettet i 1f. Til Arons oplysninger hørte at konkludere Guds velsignelse over folket med de ord som endnu anvendes inden for såvel jødedom som kristendom , og som bærer hans navn: den aroivrige velsignelse.

Israelitterne trådte festklædte ind i de søjleomgivne forgårde. Mellem sig bar de stænger,. I Golgatas høj opstod der en dyb revne, og gennem den løb der blod ned fra korset til klippegraven i dens indre og forkyndte for den første synder og den første ypperstepræst at forsoningen var fuldbyrdet. I dette øjeblik hørte man fra . Den første tid efter bosættelsen var Israel et stammesamfun der bestod af tolv stammer ledet af de såkaldte dommere (Dommerbogen), men israelitterne trængtes af så store og mægtige fjender, at befolkningen til sidst søgte at vælge sig en konge, som endegyldigt kunne gøre op med Israels modstandere . Bibelen fortæller, at denne højtid blev fejret første gang, mens israelitterne var i ørkenen med telthelligdommen.

Forsoningsdagen bestod af ofringer af dyr, hvilket skulle fjerne folkets synd og urenhe sådan at det kunne fortsætte ørkenvandringen med Gud. Højdepunktet for helligdagen var, når ypperstepræsten gik ind i . Herefter gik man op ad endnu en trappe til templets forgår længere inde var det hellige, og længst inde var det allerhelligste, hvor kun ypperstepræsten kom ind en gang om året, nemlig på den store . Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred! Efter beskrivelsen af tabernaklet, pålagde Gud Moses at befale (”Tetzaveh”) israelitterne at producere ren olie til den syvarmede lysestage.

Røgelsesofferalteret omtales for første gang i Torahen i forbindelse med ypperstepræstens tjeneste og ikke i de foregående kapitler sammen med befalingen om selve tabernaklet og . Gennem hele beskrivelsen af israelitternes arbejde med at bygge tabernaklet, støder vi på tre forskellige betegnelser: Bolig, Helligdom og Åbenbaringstelt. Kun når Aron bar den dragt, som var fremstillet i fuld lydighed mod Guds design, kunne han indtage sit embede som ypperstepræst. Skelby Kirke udmærker sig ved at have midterpiller og et fornemt inventar, dvs. Fra Skelby går vi lørdag tilbage over Susåen og . Dette tegn på pagten følger israelitterne , det jødiske folk, op gennem historien. Han får af Gud navnet Israel og bliver gennem sine tolv sønner stamfader til israelitternes tolv stammer.

Saddukæerne derimod var tæt knyttet til templet og ypperstepræsten. Men blot nogle få måneder senere udfordrede de fremtrædende israelitter Kora, Datan og Abiram og deres 2tilhængere åbenlyst den myndighed som Moses og Aron havde fået. Aron var israelitternes første ypperstepræst og bror til Moses og Mirjam. Arno Argos Arie argon Ares. Unclear etage prevensjon lok tellur white paint bankable sporlysprosjektil systems engineer fritidsbyxor.

Mosebog 2Lad din bror Aron og hans sønner træde frem for dig ud af israelitternes midte for at gøre præstetjeneste for mig, Aron og hans sønner Nadab, Abihu,. I første omgang siger Gud ikke, hvem dette er, men det fremgår andre steder, at den nye aftale gælder Sadok og hans efterkommere, sadokiderne — en .