Jern infusion bivirkninger

Jern gives som drop ved jernmangel, når jerntabletter ikke optages tilstrækkelig i tarmen. Bivirkninger Generelt tåles monofor godt. Der kan forekomme metalsmag samt gener fra, hvor droppet har været lagt.

Feber, kvalme, opkastninger, mavesmerter, diarre, åndenø hjertebanken, . I forbindelse med hæmodialyse kan præparatet gives som i. TDI er blevet relateret til en forøget hyppighed af bivirkninger , især myalgi og artralgi.

Hos nogle få patienter er dette ikke nogen farbar vej pga. Ferinject kan indgives som enkeltdosis i. Jeg har ikke selv fået i. Sjældent ses der bivirkninger i form af åndedrætsbesvær, svimmelhed og kulderystelser. Formålet med behandlingen er at behandle jern mangel og evt. Direkte i blodbanen ved infusion.

Pasienten bør observeres for bivirkninger i minst minutter etter hver injeksjon, se Forsiktighetsregler. Det optimale målnivået for hemoglobin (Hb) og jerndepotene (ønsket Hb-nivå) kan variere hos ulike pasienter og pasientgrupper.

Offisielle retningslinjer konsulteres. Monofer-dosen uttrykkes som mg elementært jern. Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning.

Se avsnitt for informasjon om hvordan . Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. De kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger , De får. Se sidst i punkt hvordan De indberetter . Hvilke bivirkninger har jern ? Langvarigt jerntilskud kan give ophobning af jern i organismen og muligvis fremme dannelsen af de stærkt aktive frie radikaler (se antioxidanter). I den forbindelse har jern også været mistænkt for at øge risikoen for kræft og blodprop i hjertet.

Jernmangel betyder, at kroppens jernlagre er tomme eller nedsatte. Der tabes normalt mg jern pr. Findes som injektions- og infusionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre.

Individuelt, da dosis afhænger af legemsvægt og hæmoglobinindhold i de røde blodlegemer.

Er det tilfældet anbefaler vi, at du får jernbehandling gennem blodbanen ( infusion ). Vi observerer dig for bivirkninger ved infusionen, og du får målt blodtryk og puls. Efter behandlingen kan du . Monofer gives normalt to til tre gange om ugen, med mindre De får total dosis infusion. Hvis De har fået for meget Monofer En læge eller sygeplejerske vil give Dem Monofer. Det er ikke sandsynligt, at De vil få for meget.

Lægen vil tilpasse Deres dosis, således at jern ikke ophober sig i Deres krop. Ved infusion kan der ses rødme og kløe i infusionsarmen. Mulige bivirkningerne ved intravenøst jern er ligeledes: kvalme, mavesmerter, diarré eller forstoppelse, samt udslæt og.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder. Fortyndingen skal ske umiddelbart før infusion , og opløsningen skal administreres som følger: Venoferdosis. Imidlertid er der øget bekymring om bivirkninger , mangel på blod i blodbankerne.

Hvert hætteglas med ml injektionsvæske indeholder 5mg jern som ferumoxytol.