Kamstrup elmåler manual

Betjeningsvejledning for Kamstrup OMNIPOWER elmåler. Opsummeret elforbrug fra elnettet. Nuværende produktion leveret til elnettet i kWh. Visning af tidsserie i . Trafo omsætningsforhold.

Aktuel spænding fase L1.

For yderligere information kig på dit lokale netselskabs hjemmeside. Forbrug fra el-nettet i kWh. Oversigt – du er her: Displayvisning nr. Underliggende displayvisning nr.

Indeholder underliggende displayvisninger. Kan anvendes af varmeværket. Med knappen skifter displayet – skiftet sker når knappen slippes. L Log Llyser individuelt ved spænding på fasen.

For aflæsning og programmering af data. Brugsvejledning til fjernaflæst elmåler med VE-anlæg. Jeg har en fjernaflæst elmåler og jeg har et VE anlæg (solceller eller en husstandsvindmølle).

Beskrivelse af displaykoder i Kamstrup Omnipower elmåler. Koden aflæses i øverste venstre hjørne. Elforbruget (køb fra nettet) fra måleren er sat op og til . Kamstrup 382M er en direkte tilsluttet elmåler til registrering af elektrisk energi. Måleren er fuldelektronisk uden bevægelige dele, og energiregi- streringen påvirkes derfor ikke af stød eller slag under transport og montage. Desuden måler måleren korrekt uan- set fysisk monteringsretning.

Med shunt som måleprincip sikres . Tilslut måleren i hen hold til installationsdiagrammet der kan findes på målerens typelabel. Displayvisningen vii afhaengig af konfiguration vise en fast vaerdi i displayet elier skifte automatisk mellem valgte visninger hvert 10. Det er muligt at skifte displayvisning manuelt ved at betjene trykknappen på måleren. Kamstrup 3er en direkte tilsluttet elmåler til registre- ring af elektrisk energi. Displayvisningen vil afhængig af konfiguration vise en fast værdi i displayet eller skifte automatisk mellem valgte visninger hvert 10.

Bruksanvisning for Kamstrup OMNIPOWER strømmålere. Summert strømproduksjon A-. Strøm levert til nettet.

I forbindelse med historien om, at intelligente elmålere i Puerto Rico er blevet hacket, har Ingeniøren rettet henvendelse til den danske elmålerproducent Kamstrup for at høre, hvordan det står til med sikkerheden i deres målere. Virksomheden har nu svaret ved at udsende en pressemeddelelse. Industrivej 2 Stilling. Pulsindgang på radiomodulet.

Du kan også benytte følgende link til en interaktiv vejledning af Kamstrup Multical 6måleren: Multical 602. Fjernaflæsning af din måler. Ymber AS bytter ut samtlige strømmålere hos våre kunder til nye målere fra leverandøren Kamstrup. På de nye målerne er det mulig å se ulik informasjon i displayet og det er også mulig å foreta manuell utkobling av strømmen.

Vi erfarer at det er mange av våre . Hvis den enkelte montør står ude hos borgeren og konstaterer, at den gamle elmåler er en anden, end han har fået oplyst, er der sørget for en plan B. Så kan han benytte vores leveringsservice og blot bestille en Fastbox på sin mobil eller tablet. Så sørger vi for at efterkomme hans akutte behov, fortæller .