Kamstrup måler brugsanvisning

Opsummeret elforbrug fra elnettet. Nuværende produktion leveret til elnettet i kWh. Visning af tidsserie i . Brukerveiledning for din. Din nye måler er digital og har automatisk avlesning.

Blinker den raskt er forbruket høyt, og blinker den sjeldent er forbruket lavt.

Forbrugt opsummeret energi. Kan anvendes af varmeværket. Numrene på labelen er fiktive og sandsynligvis ikke de samme som på den faktiske måler.

Først skal du dog finde ud af, hvilken type måler , du har siddende. Hvis du kigger på forsiden af måleren, vil der enten stå Multicall 60 Multicall 6eller blot Multicall. Herefter kan du benytte den korrekte vejledning nedenfor.

Interaktiv vejledning til aflæsning af Kamstrup Multicall 66CDE . Kamstrup 382M er en direkte tilsluttet elmåler til registrering af elektrisk energi. Desuden måler måleren korrekt uan- set fysisk monteringsretning.

Med shunt som måleprincip sikres . Ymber AS bytter ut samtlige strømmålere hos våre kunder til nye målere fra leverandøren Kamstrup. På de nye målerne er det mulig å se ulik informasjon i displayet og det er også mulig å foreta manuell utkobling av strømmen. Vi erfarer at det er mange av våre . Berçzsring afdele, der er tilsluttet spending, kan vzere livsfarligt. Den relevante forsikring skal derforfiernes 0g opbevares på en måde, så den ikke kan. For yderligere information kig på dit lokale netselskabs hjemmeside.

Anlegget må anses som spenningsførende og berøringsfarlig selv når bryter i måler er koblet ut. Med knappen skifter displayet – skiftet sker når knappen slippes. L Log Llyser individuelt ved spænding på fasen. For aflæsning og programmering af data.

Energien i MWh noteres med alle decimaler, hvorefter der trykkes på den venste grønne knap med hvid trekant. Ved nogle målere kan der aflæses andre . Brugervejledning til målere. Dens uslåelige nøyaktighet. Display konfigurasjon 497. Brugsvejledning til fjernaflæst elmåler med VE-anlæg.

OMNIPOWER CT strømmålere.

Jeg har en fjernaflæst elmåler og jeg har et VE anlæg (solceller eller en husstandsvindmølle). Beskrivelse af displaykoder i Kamstrup Omnipower elmåler. Koden aflæses i øverste venstre hjørne. Elforbruget (køb fra nettet) fra måleren er sat op og til . Haslev Fjernvarme har udskiftet alle fjernvarmemålere til målere , der kan aflæses af vores teknikere. Det har vi valgt at gøre, for at kunne tilbyde vores forbrugere en endnu bedre.

Du kan også selv foretage kontrolaflæsninger af din fjernvarmemåler: Vejledning til aflæsning af Kamstrup Multical Compact fjernvarmemåler. Det er en fejl – driftstid måles i dage (d). Den nye elmåler , der bliver sat op hos dig, er gjort klar til fjernaflæsning.

Du får et brev fra os, når vi begynder at fjernaflæse elmåleren hos dig. Måleren leveres med indbygget .