Kamstrup måler manual

Brukerveiledning for din. Din nye måler er digital og har automatisk avlesning. Blinker den raskt er forbruket høyt, og blinker den sjeldent er forbruket lavt.

Ymber AS bytter ut samtlige strømmålere hos våre kunder til nye målere fra leverandøren Kamstrup. Vi erfarer at det er mange av våre kunder som har fritidsbolig som velger å slå av hovedbryteren (plassert før måler ) når de forlater hytta etter .

Forbrugt opsummeret energi. Kan anvendes af varmeværket. Numrene på labelen er fiktive og sandsynligvis ikke de samme som på den faktiske måler. Opsummeret elforbrug fra elnettet.

Nuværende produktion leveret til elnettet i kWh. Visning af tidsserie i . Kamstrup 382M er en direkte tilsluttet elmåler til registrering af elektrisk energi.

Måleren er fuldelektronisk uden bevægelige dele, og energiregi- streringen påvirkes derfor ikke af stød eller slag under transport og montage. Desuden måler måleren korrekt uan- set fysisk monteringsretning. Med shunt som måleprincip sikres . Målerens bryter må ikke anvendes som sikkerhetsbryter. Anlegget må anses som spenningsførende og berøringsfarlig selv når bryter i måler er koblet ut.

For yderligere information kig på dit lokale netselskabs hjemmeside. Denne video er en hjælp til aflæsning af Kamstrup Multical 4målere. Modbus communication module for.

RS-4based RTU communication. Communication speed of up . Kamstrups egne elmålere er konstrueret således, at målenøjagtigheden, uanset magnetisk påvirkning, altid overholdes. KWh-forbruget, som kunden vil afregnes efter, kan ikke hackes via det optiske interface på en Kamstrup – måler.

Modsat visse amerikanske fabrikater, kan man i Kamstrups elmålere IKKE . Vi har installeret Kamstrup -målere hos alle vores forbrugere, og du kan altid følge med i din fremløbstemperatur, hvilket er lig med vandets temperatur, når det kommer frem til din bolig. Du kan også se returtemperaturen, som er vandets temperatur, når det forlader din bolig.

Forskellen på disse to tal skal gerne være så stor . Først skal du dog finde ud af, hvilken type måler , du har siddende. Hvis du kigger på forsiden af måleren, vil der enten stå Multicall 60 Multicall 6eller blot Multicall. Herefter kan du benytte den korrekte vejledning nedenfor. Interaktiv vejledning til aflæsning af Kamstrup Multicall 66CDE . Dens uslåelige nøyaktighet.

Display konfigurasjon 497. Tilslut måleren i hen hold til installationsdiagrammet der kan findes på målerens typelabel. OMNIPOWER CT strømmålere.

Det er muligt at skifte displayvisning manuelt ved at betjene trykknappen på måleren. Meter interface equips Kamstrup meters with wireless communication. Module is compatible with both single and poly phase meters. ZigBee metering functionality.

Energimåleren Techem Kamstrup Multical 3har en stor funktionsknap på.