Kobberpriser udvikling

Kobberprisen er en temperaturmåling på den globale økonomis tilstand. Se udviklingen i kobberprisen i dag, over den sidste måned og over de seneste år. Olie- og kobberpriserne fastholdes på mandagens lave niveau, mens guldpriserne fortsat siver mod lavere niveauer. I oliemarkedet er det de iranske og vestlige diplomaters forhandlinger om en aftale om Irans atomprogram, der bestemmer udviklingen.

Mandag forlod Ruslands udenrigsminister Sergej . Der er ikke nogen klar retning på råvaremarkederne tirsdag.

Prisen på olie, aluminium og tin falder lidt, mens kobberprisen til gengæld stiger til det højeste niveau i en uge. Stemningen er lidt trykket på både aktiemarkederne og obligationsmarkederne, hvor der er flere sælgere end købere, hvilket også er den overvejende . ANALYSE FRA ABN OM SAMMENHÆNGEN MELLEM KOBBERPRISER OG UDVIKLINGEN I DEN GLOBALE ØKONOMI. Copper is a major component of the economy and plays a particularly important role in emerging countries.

At a global level, China is a major player, accounting for a major share of . Det fik Zambias økonomi til at vakle for alvor, men fik til gengæld de politiske og administrative planlæggere til for første gang at fokusere på landbrugsproblemet. Zambia er et udstrakt, men tyndt befolket lan og gennem mange år er udviklingen i landdistrikterne blevet negligeret. Det vurderes fortsat, at fundamentalerne vil være understøttende for kobberprisen i år.

Udvikling og fremskridt er blevet snævert forbundet med.

Han påpeger, at samme udvikling gælder for aluminium, hvor den voksende bilproduktion har presset priserne i. Efterspørgslen på kobber er dybt afhængig af udviklingen inden for en lang. I lyset af stigende kobberpriser kan det betale sig at trække . Men kobberprisen er særlig sårbar for udviklingen i den kinesiske økonomi. Kina står for omkring procent af den globale efterspørgsel på kobber, og har specielt haft brug for kobber i løbet af nullerne, hvor der var rigtigt meget vækst i maskinindustrien, og der blev bygget mange nye huse. Fremtiden for kobberpriser er meget uklar. Miner verden over kæmper med at kunne følge med den stigende efterspørgsel, der stammer fra særligt Kina og spåes til at stige endnu mere de kommende fem år som følge af mere energieffektive standarder, der involverer brug af kobber.

FLSmidth og Goldcorp modtager minepris for fælles udvikling af løsning til forbedret håndtering af restprodukter og øget genindvinding af vand. For få måneder siden var kobberprisen tæt på 9. Det er forsøgt at diversificere økonomien, bl. BNP, men atter eksponeret afhængigheden af minedriften. Generelt har metalråvarepriserne på det . I de kommende år forventer råvareanalytiker, Charlotte Ralhf, at kobberprisen vil stige procent, og de. Han understreger at kunstigt lave kobberpriser vil hæmme udviklingen af alternative infrastruktur-teknologier som 3G, FWA eller fiber.

Hvis man har valget mellem at leje eller bygge selv, . Chiles største industrilobby, SOFOFA, (Sociedad de Fomento Fabril) sponsorerede sammen med udenlandske donorer fra Europa, USA og Latinamerika udviklingen af en økonomisk kriseplan, der kunne destabilisere Allendes regering og fremsætte en.