Lav ferritin behandling

Ifølge Norsk legemiddelhåndbok er jernmengden per hemjerntablett så liten at disse tablettene bare egner seg som kosttilskud og ikke til behandling av . CRP øker også ved infeksjoner i kroppen, men CRP blir raskere normal etter en infeksjon. Dersom CRP er økt, vil også ferritin være økt uavhengig av jernlageret. Hvis CRP er normal, så betyr en lav ferritin , f. L, at det foreligger jernmangel. Er CRP derimot klart forhøyet, kan man som en .

Måling av Hemoglobinkonsentrasjonen er en enkel laboratorieprøve for påvisning av anemi (se over). Ferritin er et protein som avspeiler mengden av lagret jern i lever, milt og benmarg. Lav ferritin i blodet betyr små jernlagre. I utviklingen av jernmangel er det tre stadier: Reduserte, ev.

Jernbegrenset erytropoese med biokjemiske tegn (høyt nivå av transferrinreseptor, lav transferrinmetning) til jernmangel i røde blodceller, men Hb fortsatt normal. Ved anemi (blodmangel, lav blodprosent) er det for lite hemoglobin i blodet. Jernmangelanemi med redusert Hb. Måles som ferritin i serum.

Det anbefales at jernstatus blir fastsatt av lege før behandling med jernpreparater, og at man i samråd med legen avtaler dosering.

Behandling av jernmangel. Hvor mye man trenger avhenger av kjønn, hvor godt jerntablettene tåles, hva som er årsaken til jernmangelen og hvor lav blodprosenten er. Det er hemoglobinverdien, symptomene og jernlageret ( ferritin ) som bestemmer hvor lenge man må stå på jern.

I alvorlige tilfeller hvor ferritinnivå farlig under gjennomsnittet, kan mangel på ferritin være et symptom på. Mangler på kortisol, jern, sink, kobber og selen kan forhindre konvertering. Jeg leste fra en link jeg fant her inne (jeg har ikke klart å finne den igjen, men skal lete videre ) at kobberverdiene er viktig når det gjelder ferritin. Da vil tilskudd av jern bare . Bemærk, at P-Transferrin og P- Ferritin kan være falsk normale, hvis patienten samtidig har en inflammatorisk tilstand (forhøjet P-C- reaktivt protein). P-Jern lav , P-Transferrin normal eller lav , P- Ferritin normal eller høj, MCV normal eller . Ferritin under regnes som lavt og skal behandles med jernsupplement.

HB ( blodprosent) er ikke det samme, men har man en høy ferritin – vil en ikke ha behov for jerntilskudd selv om hb ligger noe under normalområdet (1- 16) Har man derimot lav ferritin OG lav HB bør man ta tilskudd som feks . Dobbel Blind Randomisert Placebo studie. Fatigue målt på en skala fra (”no fatigue at all”) – (”very severe fatigue”). Lavt jerninnhold i kroppen vil på sikt føre til utvikling av lav blodprosent, anemi. I unntakstilfelle stilles diagnosen ved. Sigdcelleanemi: Symptomer, arvelighet og behandling.

Jern er et livsviktig mineral for mennesket. Det meste av jernet vi har i kroppen anvendes til å binde oksygen till hemoglobinet og transportere oksygen fra lungene og ut til kroppens vev.

Jernet fører også bort restproduktet karbondioksyd tilbaka til lungene. Jern forekommer i to typer kosttilskudd: hemjern og ikke-hemjern. Jeg har helt siden ungdommen da jeg gikk aktivt på ski slitt med høy blodprosent. Plages mye av muskelbetennelser,svimmelhet i perioder mm.

Har vært blodgiver før,men er ikke. Ferritin -analyse er likevel mye brukt, og er klinisk relevant fordi ferritinnivået har sterkere sammenheng med de kliniske manifestasjoner enn transferrinmetningen (6) og fordi det ikke er aktuelt å starte behandling av hemokromatose før ferritin er markert forhøyet. Kombinasjoner av disse to situasjonene er vist å være et godt mål på graden av jernmangel og er bedre enn målinger av ferritin og TfR alene ( 1 20). Det er vist at ratioen mellom TfR og log ferritin – sammen med CRP-målinger – kan skille mellom jernmangelanemi (høy ratio, lav CRP-verdi), anemi . Mange gravide får lavt nivå.

Ved veldig lav Hb og lav ferritin så kan man ta jerntilskudd for å få opp Hb.