Løfteplatforme

Løfteanordninger med en platform, som forflytter personer eller gods mellem to eller flere niveauer. Har ikke tag og løfter ikke i en skakt. Herunder hører fx kørestolsløftere og løfteplatforme. Vi har års erfaring inden for smede- og maskinbranchen.

Løfteplatforme har mange anvendelsesmuligheder. Nye bekendtgørelser om elevatorer, løfteplatforme og rulletrapper.

Tre nye bekendtgørelser om elevatorer, løfteplatforme og rulletrapper er resultatet af en modernisering af reglerne på området. De nuværende regler svarer ikke længere til den tekniske og samfundsmæssige udvikling, så der har været behov for at nytænke . Din elevator leverandør Kontakt os i dag for rådgivning om elevatorer , lifte og løfteanordninger Hos Levare. LH elevatorer, gods- vare elevatorer og meget mere. Når en ny elevator skal installeres, er det vigtigt at kende behovet, . Med disse små løfteplatforms lifte er der mange muligheder, de bruges ofte ved indgangs partier, hvor der en mindre niveau forskel.

De leveres med en løftehøjde op til ca. Vi tilbyder service til løfteplatforme og personelevatorer til konkurrencedygtige priser.

TSI, BR og DSB kvalitetskrav for løfteplatforme , trappelifte og perronlifte. Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgangtil enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens. Stueetage ( adgangsetage). Trappelifte, løfteplatforme og løstliggende skraberiste skal undgås.

Skal indhentes, da andelsboligforeningen kan have vedtaget, at nogle ændringer skal godkendes af Officielle godkendelser En fast opstillet løfteplatform , der er indrettet til løft af personer, skal anmeldes til den lokale arbejdstilsynskreds før ibrugtagning første gang for hver ny ejer. Leverandøren foretager almindeligvis . Mobile personløftere med arbejdsstandplads – Konstruktionsberegninger – Stabilitetskriterier – Konstruktion – Sikkerhed – Undersøgelser og prøvninger. Kategori: Maskiner og mekanik.

Lovgivning: CE Harmoniseret. Kapitel Definitioner. Brug for løfteplatforme og løfteudstyr, kontakt os på tlf. Vi er klar til at hjælpe dig.

I bygninger i flere planer (etager og forskudte planer) bør trin og trapper udlignes med ramper og elevatorer. Kun i eksisterende byggeri, hvor det ikke er muligt at etablere ramper eller elevator, kan løfteplatforme og trappelifte eventuelt anvendes til udligning af niveauforskelle. Det er vigtigt at bruge en professionel vognmand til at transportere og løfte løfteplatformen. Se skema for transportdimensioner og vægt. Håndtering og transport af løfteplatformen.

Transportdimensioner samt kg angivelser ved forsendelse af LP8.

EasyLift er en simpel løfteplatform til niveauforskelle i gulvet. Easylift er designet med fokus lige linjer og plane flader, hvilket karakteriserer designet. En elevator er en lukket kasse, også kaldet elevatorstolen, åben i den ene eller begge sider, der transporterer mennesker eller varer fra et niveau til et andet.

Elevatorstolen kører vertikalt i en skakt med døre ud for etagerne. Elevatorer benævnes ofte efter deres anvendelse: Personelevatorer, godselevatorer, bilelevatorer, .