Modstrømsveksler ventilation

VEX33 VEX34 VEX35 VEX3og VEX3- kompakte ventilationsaggregater giver energirigtig ventilation til boligventilation og anden komfortventilation. Her kan I få gode råd om ventilation og blive klogere på de forskellige rumventilationstyper og anden fakta om ventilation. Du må have et regnestykke på, hvor meget luft der skal bruges ved konstant ventilation efter kravene til udsugning i vådrum eller et luftskifte på ½ gang i timen, afhængig hvad der er størst? Det er faktisk meget fint at du bruger et væghængt . Anlæg med modstrømsveksler , der har den højeste virkningsgrad.

Kræver afløb til kondensvand.

Begge anlæg kan fjernbetjenes og kan fåes i både lofts- og vægmodel. Vores autoriserede villaventilationspartnere rådgiver dig om det optimale anlæg . Enhederne er forsynet med frekvensstyret EC-ventilatorer (jævnstrøm) med henblik på drift med konstant flow. Enhederne er som standard udstyret med en fuld modulerende bypass for ventilation i sommerperioden uden varmegenvinding. Link Nordic kan i dag via standardprogrammet, levere. Via en varmeveksler, modstrømsveksler eller varmepumpe, genvindes energien i den varme fugtige luft, som suges ud af boligen.

Passiv varmegenvinding foregår via en modstrømsveksler. Formålet med ventilation er at fjerne den dårlige og fugtige luft i boligen, og erstatte den med frisk, tempereret og filtreret luft. Alle ventilationsaggregater med modstrømsveksler , der har en høj temperaturvirkningsgra vil opleve tilisning ved vedvarende frostgrader i udetemperaturen.

Der sker en kondensering af fraluften, når den ved varmegenvindingen nedkøles. På grund af den høje temperaturvirkningsgrad vil. Varmetab i forbindelse med naturlig ventilation (udluftning) udgør en stor del af det samlede varmeforbrug i et hus.

Derfor er sparepotentialet højt. Der findes flere typer pladevarmevekslere, og Varmegenvindingsgraden (virkningsgraden) svinger fra til den meste effektive på som er en modstrømsvarmeveksler. En modstrømsveksler er i princippet det samme som en krydsveksler, men i en forbedret udgave, hvor luften vandrer ved siden af hinanden og derfor har mere tid til at overføre energi til hinanden. Modstrømsveksleren har den højeste virkningsgrad og vælges ofte, hvis der er risiko for, at lugte føres rundt i . HCP består af en aggregat serie delt op på unikke aggregat størrelser. Oprindelig projekttitel.

Nyskabende spiralformet modstrømsvarmeveksler til decentral ventilation. Programspecifik teknologiområde. Fælles overordnet teknologiområde. Dataoversigt for lofthængte ventilationsaggregater med modstrømsveksler. Du har naturligvis nu som altid mulighed for at kon takte dit elselskab og få en snak med en af vore ener girådgivere om helt præcise spørgsmål og rådgivning om helt konkrete anlæg.

Bhjul (direkte drevne) og modstrømsvarmeveksler. GES Energy S er opbygget med en effektiv modstrømsvarmeveksler , der har en temperaturgenvindingsgrad på op til og ventilatorer med fremadkrummede skovle, der trækkes af nye energibesparende EC-motorer. Anvendes som effektiv ventilation i institutionslokaler, kontorer og mødelokaler.

Balanceret ventilation sikrer et godt indeklima på en økonomisk ansvarlig måde. Lejligheder med eget ventilationsanlæg kræver ikke automatik til sikring mod røg og brandspredning.

Ventilation i lejligheder. Anlægget har integreret automatik til styring af ventilator -drift, varmegenvinding (typisk modstrømsveksler ) og evt. Vi servicerer gerne anlægget i den enkelte .