Olieboring

Principskitse for en olieboring. Det var på denne dag, at oberst Drake fandt den første større oliekilde i kun meters dybde. Nu bores der ofte flere kilometer for at finde olie.

Olieboring er praksis at samle olie fra brønde under Jordens overflade. Mest boring er gjort for at finde og udledning enten gas eller gas kulbrinter. Fremstilling af disse brændstoffer er af afgørende betydning for økonomien.

Boring er en farlig og møjsommelig opgave , der kræver erfarne medarbejdere og . Diskuter problemer ved olieeftersøgning i miljøfølsomme områder som fx Arktis. Beslutning om olieboring er udskudt – igen. Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) skal give yderligere svar på en række politikeres spørgsmål angående olie-, gas- og geotermijagt på Lolland og Falster. Derfor er beslutningen om at give en tilladelse endnu engang udskudt. Det er lykkedes Mærsk-koncernen at finde en køber til Maersk Oil.

Salget indbringer milliarder dollar. Total ser overtagelsen af Maersk Oil som et længerevarende partnerskab. København-kontor skal styrkes.

Hollændere vil gøre nyt forsøg på at finde olie på Lolland. Foruden tilladelsen til . Der bliver ikke noget forsøg på at bore efter olie i den færøske undergrund til sommer, hvilket ellers var planlagt. Det store italienske olieselskab Agip skulle have foretaget et boreforsøg om nogle måneder, men er nu blevet bevilget en udsættelse af Færøernes olieministerium. I dag er det klima- og energiministeren, der kan give tilladelse til olieboringer, men den kompetence bør ligge hos regionen.

BP var klar over fejl ved olieboring. Prøver viste, at den cement, der skulle sikre oliebrønd mod udslip, ikke var god nok. Alligevel brugte BP den. Den eneste fordel jeg kan se ved en olieboring er, at man via jordprøverne kunne se om slammet er i fare for at trænge ned til grundvandet eller jordbakterierne har elimineret det? Om er slammet elimineret eller ej, så er der ingen grund til kræve, at flere ejendomme tilsluttes slamfabrikkerne, fordi en alm.

Grønland vil ikke følge i USAs fodspor, når det gælder olieboringer i Arktis. De har en olie- og mineralstrategi, som de agter at forfølge indtil den udløber. Søgning på “ olieboring ” i ODS. Olieboringen starter En olieboring indledes med opsætning af et boretårn.

Heri findes en motor, som kan dreje et lodret stillet borerør af stål. Belastning og rotation af borerøret vil langsomt drive dette . Han anførte nationale grunde til sin modvilje, da han den 1. Tysk olieboring i Danmark. Tør jeg venligst bede Dem overveje følgende: Jeg ser på denne tanke med betænkelighe fordi der ve hvad man kalder peaceful integration allerede .

Det skete i bestræbelserne på at finde olie under det danske fastland. Man havde tidligere forsøgt 6-andre steder i landet – uden held. Men nu rejste et boretårn sig i landskabet ved Hvanstrup og . WWF har sat sig for at undersøge hvordan olien vil spredes, hvis der sker et blowout fra en olieboring i et licensområde ud for Melvillebugten. Formålet har været at undersøge i hvilken grad naturreservatet i Melvillebugten vil blive forurenet af .